Що таке бізнес план: Неприпустима назва — Вікіпедія

Содержание

Як скласти план реалізації бізнес плану

План реалізації бізнес плану це

Реалізація бізнес плану – це виконання всіх завдань, які були поставлені в процесі розробки бізнес плану. Плани реалізації необхідні для того, щоб власники бізнесу могли скласти реальний графік організації роботи з розбивкою на завдання, що виконуватимуться протягом певного періоду. План реалізації зображується у вигляді схеми або графіку, в яких показано стадії реалізації поставлених завдань.

Усі стадії реалізації бізнес плану розробляються поетапно. Тільки незначна кількість завдань може вирішуватися паралельно із іншими. Відображення цих  моментів у документі плану реалізації дозволяє узгодити чіткий порядок дій та орієнтуватися на терміни виконання поставлених завдань. Останні є найбільш важливими для кожного інвестора, якому потрібно мати інформацію про те, коли вкладені кошти почнуть окуповуватися.

При розбивці бізнес плану на конкретні завдання, до яких буде закріплений певний часовий період, слід враховувати соціальні та економічну умови в країни, нормативну базу, що регулює створення бізнесу, умови організацію бізнесу.

Розглянемо основні стадії реалізації бізнес плану

Формування команди з реалізації бізнес проекту

Як правило, за організацію бізнес плану відповідають власники бізнесу. На початкових стадіях відкриття невеликих підприємств робота здійснюється в умовах гостро обмежених ресурсів, а тому наймати  спеціаліста, який буде слідкувати за виконанням поставлених завдань, досить складно. Однак при формуванні бізнесу, що складається із понад десяти чоловік, дуже важливо мати організатора, що слідкуватиме за ходом виконання робіт і відповідатиме за те, щоб кожна відповідальна особа розуміла наявність чітких графіків і працювала в одній команді із іншими. Досить часто таких контролерів або організаторів призначає сам інвестор для того, щоб переконатися у правильності використання коштів та у тому, що організатори бізнесу не гають часу.

Реєстрація підприємства

На реєстрацію підприємства необхідно витрачати певний час. Це необхідно для того, щоб сформувати управлінські документи, подати їх до відповідних органів, вичекати процедуру офіційної реєстрації діяльності. Важливо, щоб з перших днів вся діяльність відповідала чинному законодавству, оскільки саме відхилення від закону створює ряд ризиків, які в майбутньому можуть негативно відобразитись на діяльності.

Якщо ж бізнес-план складається у рамках інвестиційної програми для створеного підприємства, то тут на реєстраційні моменти необхідно значно менше часу, однак процедура управлінського та облікового документування повинна також бути витриманою.

Сюди також слід віднести проблеми, що пов’язані із урядовим санкціонуванням. На організацію процедури закупівлі матеріалів чи обладнання із інших країн потрібен час на отримання дозволів та формування інших документів, що потрібні для реалізації бізнес плану.

Фінансове планування

Питання фінансування підприємства здійснюється не до створення  підприємства, а після цього. Це пов’язано в першу чергу із правовими аспектами, коли угоди укладаються між зареєстрованими юридичними сторонами. Навіть банківське кредитування на покупку обладнання чи розширення оборотних активів потребує дозвільної документації на здійснення діяльності підприємства.

Основне завдання фінансового планування – це встановити чіткий графік отримання та витрачання коштів на потреби, що прописуються у бізнес-плані. Незалежно від того, хто фінансує бізнес, ця частина плану реалізації повинна чітко зазначати витрати коштів із зазначенням джерел їх походження. Фактично, ці кошти формуватимуть пасиви підприємства, тому за процес розподілу коштів відповідатиме бухгалтерія або фінансові менеджери.

Організація та управління

На початковому етапі визначається команда управлінців та встановлюються обов’язки, які вони будуть виконувати.  Для того, щоб виконувати певні завдання, кожен із управлінців, що відповідає за певну функцію, повинен сформувати штат працівників, які зможуть виконувати роботу. На цьому етапі розробляється організаційна структура та визначається можливість її оптимізації  з метою зменшення витрат. Зокрема, якщо двом відділенням потрібен працівник, що відповідає за допоміжні роботи, то, можливо, слід розглядати варіант виконання двох видів робіт одним працівником.

На цій же стадії відбувається підбір і навчання персоналу. Слід зазначати, що навчання персоналу може тривати від місяця до року. При цьому навчання може здійснюватися як на місці роботи, так і за кордоном, що унеможливлює перебування працівника на робочому місці. Всі ці нюанси слід враховувати при побудові графіку виконання робіт та формуванні витрат коштів на персонал.

Придбання та передача технологій

Обладнання або технології  закуповуються чи формуються на підприємстві тоді, коли сформована команда, що знає як працювати із технікою чи технологією.  Монтаж обладнання та формування технології виготовлення продукції чи сервісів потребує певного часу, який слід враховувати при формуванні  плану реалізації бізнес плану.

Маркетинг

Підготовка виробництва завжди відбувається після проведення певних переговорів, які стосуються збуту продукції. Підприємство не може дозволити собі виготовити бажану кількість продукції, не маючи гарантій або хоча би усних домовленостей про відповідні обсяги продажу.  Підготовка ринку до прийому нового товару завжди потребує часу і фінансових затрат.

Інжинирінг та підписання контрактів

На цьому етапі підписуються контракти з постачальниками або покупцями.  Тут також заключаються договори про обслуговування обладнання, машин, договори на виконання певних робіт.  Ця стадія є останньою організаційною частиною перед запуском діяльності.

Забезпечення сировиною й обслуговування.

В процесі реалізації бізнес плану необхідно чітко скласти графік постачання сировини та матеріалів та установити основних партнерів, з якими буде проводитися співпраця протягом певного періоду часу. Тут слід врахувати географічне розміщення постачальників та врахувати відстань перевезення при складанні графіку.

Створення пропозиції, постачання продукції

На цій стадії формується готова продукція. Організаційна структура підприємства є налагодженою, все необхідно обладнання вже змонтоване і є в наявності – це саме той час, коли потрібно представити готовий продукт та запропонувати його споживачам.

На цьому ж етапі формується ціна готової продукції. Для того, щоб встановити її правильно, необхідно попередньо оцінити ціни на аналогічні продукції та зробити опитування продавців, чи готові покупці купувати такий товар.

Окрім цього, проводиться планування не тільки обсягів виготовлення продукції або створення сервісу, але і їх доставки та інші супутні послуги, що надаються підприємством. Для цього вивчаються транспортні шляхи сполучення, готуються документи для перевезення, що відповідають митним правилам та місцевим законам.  Формування контрактів із постачальниками також потребує декількох днів на здійснення процедури. Для цього потрібно врахувати певний час на випробування продукції, це займає від кількох днів до кількох тижнів, а вже після висновків споживачів проводиться підписання контактів на постачання товарів.

До супроводжуючих послуг також включають і питання після продажного обслуговування та гарантії.

Читайте також:

Поділіться з друзями

Continue Reading

Як скласти бізнес план: приклад, розділи, структура

Головна » Як скласти бізнес план? Приклад розділів та структури

Основа успішного підприємництва — вірно складений бізнес-план. Адже за допомогою нього можна оцінити перспективи розвитку своїх задумів, виявити можливі проблеми і визначити шляхи їх подолання.

Бізнес-план — це свого роду інструкція, в якій міститься інформація про фірму, перспективи її розвитку, обсяг необхідних вкладень і бажаний результат. План по розвитку бізнесу необхідний як починаючим підприємцям, так і тим, хто вже володіє своєю справою. Завжди необхідно розуміти, за допомогою яких інструментів досягаються поставлені цілі. Інакше вони будуть залишатися просто мрією.

За цільовим призначенням бізнес-плани можна розділити на 2 види:

 • Для започаткування власної справи. Кожен підприємець прописує для себе реальний план дій, якого він буде дотримуватися.
 • Для отримання інвестицій. Основна мета — довести спроможність проекту і ефективність витрат коштів. Такий бізнес-план складається для інвесторів, отримання гранту або кредиту.

Як самостійно скласти бізнес-план?

Для початку необхідно зібрати потрібну інформацію — оцінити обрану нішу, визначити конкурентоспроможність товарів або послуг, продумати ринки збуту, розрахувати розмір необхідних вкладень і термін окупності бізнесу. Якщо будь-яких відомостей не вистачає, то таку прогалину необхідно заповнити шляхом звернення до фахівців або отримати інформацію зі сторонніх джерел.

Розділи та структура класичного бізнес-плану

Титульний аркуш. Тут прописується назва, авторство і дата складання. Далі йде меморандум про конфіденційність — попередження про нерозголошення інформації, що міститься в документі, без згоди автора.

Вступна частина — коротка характеристика бізнес-плану. З цього розділу повинно бути зрозуміло, про що піде мова далі і що вийде в результаті. Його слід складати максимально лаконічно і зрозуміло.

Опис проекту — презентація тих товарів і послуг, якими планує займатися компанія. До цього пункту відносяться: аналіз конкурентних переваг, складання портрета цільової аудиторії і моделі ціноутворення.

Маркетинговий план — опрацювання стратегії просування компанії, яка приведе до успішного розвитку. Для цього проводиться аналіз ринку, конкурентів і методів їх роботи.

Виробничий план — опис процесу виробництва, застосовуваних технологій, необхідного обладнання, а також кількість найманих робітників, витрати на їх утримання, обсяг продукції, що випускається і підрахунок її собівартості. Якщо компанія нічого не виробляє, а займається лише реалізацією товару, то в цьому пункті докладно прописується шлях продукту від виробника до споживача.

Організаційний план — покрокові дії, які необхідні для організації бізнесу і його подальшого розвитку.

Бюджет — розрахунок передбачуваних доходів, одноразових і періодичних витрат, а також облік амортизації.

Очікувані результати — варіанти розвитку бізнесу з урахуванням усіх зазначених вище позицій.

Додаток — в цьому розділі можна розмістити графічні матеріали (плани, таблиці, діаграми), а також необхідні для здійснення діяльності сертифікати і ліцензії.

Бізнес-план повинен бути коротким, зрозумілим і правдивим. Якщо у підприємця немає можливості займатися цією роботою самостійно, то варто звернутися в спеціалізовану організацію, що займається розробкою таких проектів.

Приклад розробки бізнес-плану

Нижче представлений зразок складання бізнес плану на прикладі кальян-бару, так як цей тип закладів, сьогодні є популярним видом підприємницької діяльності. Мета наведеного зразка — дати зрозуміти, як має виглядати такий план, з яких розділів він складається, та що в них повинно міститися. Тільки правильно складений бізнес план допоможе зробити місце відвідуваним і прибутковим.

Особливості складання бізнес-плану кальянної

Перш ніж приступати до здійснення задуманого, слід дослідити наявний ринок в регіоні. Зробити детальний аналіз того, що пропонується споживачеві, чого він потребує і як любить проводити своє дозвілля. Також слід зробити попередній розрахунок кількості грошових коштів, які підуть на обладнання та інші витрати.

Якій меті служить заклад, де пропонуються кальяни:

 • це місце, де людина може провести своє дозвілля;
 • гості повинні мати можливість вибору з великого асортименту;
 • створення нових робочих місць, отримання доходу.

Потрібно продумати, що запропонувати відвідувачам в якості напоїв та їжі. У барі має бути присутня музика, що заповнює фон. Продумати розваги, вечірки.

Обмеження при відкритті кальян-бару

Існує заборона на відкриття зазначеного закладу в певних категоріях будівель:

 • Установа, де навчаються і тренуються діти;
 • Будинки, що належать до сфери охорони здоров’я;
 • У готелях і комплексах для туристів;
 • Точки торгівлі продуктами, приміщення, де відбувається виготовлення продукції;
 • Станції заправки паливом автомобілів.

Якщо приміщення відповідає зазначеним вище вимогам, то слід врахувати і ще кілька обов’язкових до виконання умов при плануванні:

 • Кожні 100 квадратних метрів обладнуються вогнегасником;
 • Обов’язкова наявність працюючої пожежної сигналізації;
 • Хороша вентиляція, щоб відвідувачі які не палять не відчували дискомфорту;
 • Реклама. Тут буде складніше, оскільки відкрито рекламувати подібний бізнес заборонено.

 

Місце розташування й необхідна площа

Вдале розташування обраного приміщення допоможе швидше вивести заклад на прибутковий шлях. Бажано розміститися близько до центру або в самому центрі населеного пункту. Постаратися, щоб поруч знаходилися кафе, ресторани. У цьому випадку відвідувачі зможуть замовити їжу і напої в найближчому кафе. Хоча при правильно проведеній рекламній кампанії заклад матиме успіх і в спальному районі міста.

Для відкриття кальянної приміщення має бути достатньої площі. Тому бізнес план будується з урахуванням того, що знадобиться окреме приміщення не менше 70 квадратних метрів. У разі вже готового приміщення всередині побудованого будинку, можна обмежитися 30 кв.м.

Аналіз ринку та цін на товари і послуги закладу

Для правильної організації старту свого бізнесу, потрібно провести попередній аналіз наявних конкурентів в регіоні, та їхні подальші перспективи розвитку. У великому місті курильний зал принесе чималий дохід. Якщо місто невелике, то варто уважно проаналізувати, наскільки цей бізнес буде успішним і прибутковим.

У бізнес план кальянної входить пункт з розрахунками вартості обладнання для бару. Цей важливий пункт, який визначає прибутковість бізнесу. Вартість послуг не повинна сильно відрізнятися від конкурентів, але повинна покривати витрати підприємця.

Асортимент кальян-бару

Для того, щоб заклад користувався популярністю, відвідувачам повинно бути цікаво сюди приходити. Для цього необхідне створення асортименту:

 • курильних сумішей, тютюну;
 • бару та кухні.

Всі інгредієнти мають бути якісні, для того, щоб гості залишалися задоволені сервісом. Також непогано придбати настільні ігри.

Разові і щомісячні витрати

При відкритті нового бізнесу, у підприємця будуть наступні види витрат:

 • Оренда приміщення – 10000 грн;
 • Створення інтер’єру — 35000 грн;
 • Кальяни — 20 000 — 25 000 грн;
 • Меблі і додаткове обладнання — 110000 грн;
 • Вогнегасники (покупка, перевірка і опломбування) – 5000 грн;
 • Придбання витратних матеріалів – 10000 – 15000 грн.

Після того, як бар відкриється, перед власником стануть витрати, які будуть щомісяця:

 • Місячна оренда — 10000 грн;
 • Матеріали, які постійно знаходяться у витраті – 10000 грн;
 • Послуги комунальних підприємств — 10 000 грн.

Надалі з’являться витрати у вигляді податків та заробітної плати персоналу.

Необхідне обладнання

Основний предмет, який буде використовуватися — це кальян, значить, елементи будуть купуватися для нього:

 • Устаткування для куріння. Рекомендують купити більше 10 штук;
 • Курильні суміші, вугілля, тютюновий продукт;
 • Елементи обладнання, які знімаються: шланги, колби, чашки;
 • Щипці, пальник, фольга.

 

Підбір персоналу

Необхідно, щоб для обслуговування відвідувачів працювало мінімум три людини:

 • Офіціант. Навчається на місці;
 • Кальянщик. Потрібна людина з досвідом;
 • Бармен. Навчається на місці;
 • Прибиральниця;
 • Охоронець.

Графік роботи встановлюється на вечірній час і до ранку.

Рекламна кампанія

Перших клієнтів буде притягувати яскрава, інтригуюча вивіска. Надалі потрібно розмістити рекламу в соціальних мережах, де найбільше живе людей. Рекламу потрібно розміщувати тільки в тому регіоні, де знаходиться заклад. Рекламний ролик або оголошення повинні створити стійке бажання відвідати бар.

Використання таких видів реклами:

 • Інтернет;
 • Традиційна. Використання сіті-лайтів;
 • Партнерство з нічними клубами, кафе і ресторанами;
 • Активна. Участь в ярмарках.

 

Прогноз доходів і термін окупності

Якщо бізнес план буде розроблено ретельно та грамотно, кальян-бар окупиться вже через 2-3 місяці. Найбільше успіх залежить від якості обслуговування та пропонованої продукції.

При правильній і ефективній роботі можна очікувати дохід в 3 тисячі доларів за кожен місяць роботи.

Можливі ризики

Не варто забувати, що заняття підприємництвом пов’язане з певними ризиками:

 • Може піднятися вартість оренди;
 • Пройдуть зміни в законі не на користь курильних кімнат;
 • Конкуренція на ринку аналогічних послуг, коли кількість закладів збільшується.

Для розуміння того, як відбувається відкриття власного закладу і складання бізнес плану з розрахунками, варто ознайомитися з готовим зразком за посиланням, де можна скачати вже готовий бізнес-план, після чого вносити до нього власні корективи.

Що таке бізнес-план і для чого він потрібен? – Робота і гроші


Слово бізнес-план набуло широкої популярності в останні роки. Більшість людей, які хочуть розпочати власний бізнес, лякаються цього слова, адже вони не розуміють його значення і чим він може їм допомогти у розвитку підприємницької діяльності. Є частина підприємців, які переконані в тому, що розробка бізнес-плану взагалі є зайвою. В цій статті ви дізнаєтесь про те, що таке бізнес-план і для чого він потрібен. Також ми ми розглянемо важливі моменти, що повинні враховуватися при складанні цього документу.

Для чого складають бізнес-план?

Для початку ми дамо відповідь на питання про те, для чого складається бізнес-план і що він собою представляє. Бізнес-планом називають документ, що містить чіткий перелік інформації про розвиток бізнесу та загальні розрахунки. Іншими словами, тут повинні бути всі дані про вид діяльності, продукцію (або послуги), виробництво, маркетинг, аналіз ринків збуту, розрахунок фінансової ефективності та рентабельності, організаційну структуру та ін. Бізнес-план повинен складатись з розгляду всіх основних аспектів діяльності, що запланована. Якщо вдуматись в це визначення, то очевидними будуть декілька основних функцій такого документу.

Бізнес-план забезпечує ефективний аналіз та опрацювання бізнес-ідеї. Склавши його, бізнесмен усвідомлює порядок дій, які потрібно виконати для досягнення запланованого результату. Підприємець може визначити основні та другорядні завдання, здійснити максимально точний фінансовий аналіз діяльності. Завдяки бізнес-плану зазвичай вдається визначити ймовірність тих чи інших ризиків, що можуть виникнути в майбутньому. Крім цього, бізнесмен починає краще розуміти структуру обраної сфери діяльності, ринку збуту товарів або послуг.

▼ При наявності бізнес-плану значно легше тримати під контролем реалізацію запланованого проекту. Це свого роду дорожна карта підприємця, що суттєво спрощує створення і розвиток бізнесу на початковій стадії. Ретельне планування і розрахунок всіх розділів цього документу дозволяє чітко усвідомити майбутні дії та їх послідовність для успішного старту. Також значно легше буде передбачити обсяг майбутніх інвестицій, що потрібні будуть для розвитку підприємства.

▼ Щоб знати, допомогою яких фахівців необхідно буде скористатися на першому етапі роботи підприємства, теж потрібно скористатися попередньо складеним бізнес-планом. Тут все очевидно і не підлягає сумніву. До кожного працівника вже будуть готові сформовані вимоги, що дозволить правильно розподілити права, обов’язки і компетенцію. Слід зазначити, що це також спростить пошук необхідного персоналу на ринку праці.

Підприємець складає бізнес-план не лише для себе. Для залучення додаткових інвестицій або оформлення кредиту на розвиток бізнесу в комерційному банку теж буде вимагатися цей документ. І якщо бізнесмен чітко та зрозуміло сформулює план своїх майбутніх дій, ймовірність отримати інвестиції значно збільшується.

З яких розділів складається бізнес-план?

Що ж, давайте тепер розглянемо питання про те, з яких розділів повинен складатися бізнес-план, адже це стандартний документ, який тисячі раз складали різні бізнесмени у нашій країні та за кордоном. Загалом стандартний бізнес-план повинен містити сім типових розділів.

▼ Резюме проекту, в якому підприємець повинен загалом пояснити про заплановану діяльність, свою продукцію або послуги, запланований обсяг додаткових інвестицій, розрахувати прибуток і строк окупності бізнесу.

Аналіз запланованого бізнесу. Тут має бути точний опис сфери діяльності на ринку, а також прогнозування розвитку, основні позитивні та ймовірні негативні тенденції, що можуть чинити вплив на підприємство.

▼ Розділ про маркетинг описує шлях і спосіб розвитку, включаючи позиціонування підприємства на ринку, способи продажу продукції (послуг). Крім цього, слід описати потенційну аудиторію, її вимоги, методи і способи ціноутворення. Сюди ж потрібно включити і розрахунок витрат на рекламу і просування продукції на ринку.

Аналіз конкуренції – наступний розділ, в якому необхідно оцінити можливості потенційних конкурентів на ринку. Слід описати основні моменти майбутньої конкуренції під час виходу на ринок.

▼ Виробничий план – він передбачає описання продукції, її характеристик і структури. Крім цього потрібно розглянути основні етапи виробничого процесу та розрахувати витрати, які будуть необхідні для виготовлення продукції. Тут же необхідно розрахувати затрати часу на виробництво одиниці продукції. Потрібно також пояснити переваги продукції, що дозволять досягти встановленої цілі.

▼ Операційний план – в цьому розділі треба пояснити структурну схему і принцип функціонування бізнес-плану. Тут описується матеріально-технічна база майбутнього бізнесу, підрозділи, посади і структура управління підприємством. Необхідно скласти перелік працівників, які необхідні будуть для виготовлення продукції та її реалізації. Не зайвим буде вказати кваліфікацію, досвід та навички необхідних фахівців, а також розподіл між ними повноважень. Важливо не пропустити й систему оплати праці, зокрема перелік витрат по цій статті.

Фінансове планування, що передбачає розрахунок інвестицій, які будуть необхідні для втілення проекту в реальність. При цьому витрати потрібно розписати детально, розподіливши на окремі категорії. Після цього складається план доходів та витрат на декілька років і розраховується точка беззбитковості підприємства. Все це потрібно для того, щоб інвестор чітко розумів, яким чином будуть використовуватися його інвестиції та коли вкладені гроші повернуться у вигляді прибутку від бізнесу.

Важливі моменти при складанні бізнес-плану

Напевно тепер, коли ми описали і пояснили структурну схему бізнес-плану, його складення вже не буде здаватись важкою справою. А тепер, щоб максимально спростити роботу над бізнес-планом, ми опишемо послідовність розробки резюме – першого розділу цього документу. Важливо зазначити, що більшість інвесторів приділяють цьому розділу особливу увагу. Якщо в резюме буде все висвітлено максимально доступно і лаконічно, ймовірність зацікавити інвестора буде значно більшою. Але цей опис не повинен перевищувати за обсягом 2 – 3 сторінки. Нижче ми розглянемо важливі моменти при складанні бізнес-плану.

▼ Спочатку повинен бути опис кінцевої продукції (послуг) та виробництва загалом. Дуже важливо висвітлити питання про те, що саме буде реалізовувати підприємство і кому будуть надаватись послуги або продаватись продукція. Тут також слід виділити свою конкурентну перевагу. Опис повинен містити характеристику та особливі якості продукції, а також методи досягнення успіху. Важливо підкреслити, яку саме проблему вирішить виготовлення цієї продукції.

▼ Тепер переходимо до фінансів. Потрібно максимально точно розрахувати обсяг інвестицій, що будуть необхідні для початку роботи підприємства, а також розподілити їх по різних статтях витрат. При наявності в бізнесмена частини коштів, що будуть необхідні для старту, про це слід зазначити окремо. Після цього детально описується процес і термін повернення інвестицій (окупність бізнесу).

▼ Наступний пункт резюме – дані про підприємство, які включають інформацію про власника та основних працівників, що будуть задіяні в бізнесі. Як відомо, ідея без команди втрачає свою цінність.

▼ Останнє, про що слід згадати в резюме, це перші кроки (якщо вони були вже зроблені). У випадку досягнення певного успіху про це теж потрібно написати. Наприклад, якщо напередодні вже був підписаний той чи інший важливий документ, або ви маєте якийсь патент, все це потрібно викласти в бізнес-плані. Такі моменти обов’язково будуть оцінені інвестором.

РОЗДІЛ 1. ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ БІЗНЕС-ПЛАНУ »

Складанню бізнес-плану передує визначення ці­лей власного бізнесу загалом і бізнес-плану зок­рема. При цьому визначаються ділові загальні й особисті цілі, що є основою оцінки успішного бізнесу як особистого успіху підприємця.

Цілі можна розглядати як бажаний стан справ. Як правило, спочатку визначаються загальні цілі, потім виділяються специфічні конкретні, що ви­значають проміжні етапи в досягненні загальної мети. Останнє допомагає визначити пріоритетність напрямків, їх розподіл за часом. Цілі суб’єктивні й у цьому розумінні вони не можуть бути пра­вильними чи неправильними. Процедура вирішен­ня цього питання відрізнятиметься при плануванні нового і реконструкції діючого підприємства як за складом, так і за змістом використання необ­хідної інформації.

Для входження в ринок нового підприємства йому потрібні дослідження стану самого ринку і конкретної ринкової ситуації, а для того, щоб обґрунтувати необхідність реконструкції діючого підприємства, останньому, крім того, слід вико­ристати об’єктивні оцінки досягнутих результатів діяльності підприємства.

Бізнес-план охоплює як зовнішні, так і внутрішні цілі. Основна зовнішня ціль полягає в тому, щоб запевнити майбутніх партнерів і кредиторів в успі­ху справи. Головна внутрішня ціль бізнес-плану — бути основою управління підприємницькою діяль­ністю. Конкретні цілі розкривають зміст і особли­вості планових заходів, особливості самого підпри­ємства, специфіку його діяльності.

Бізнес-план дає змогу розв’язати цілий ряд завдань, основними серед яких є такі:

—  обґрунтування економічної доцільності напрям­ків розвитку фірми;

—  розрахунок очікуваних фінансових результатів діяльності, насамперед обсягів продажу, прибутку, до­ходів на капітал;

—  визначення джерел фінансування обраної стра­тегії, тобто способів концентрації фінансових ресурсів;

—  підбір працівників, спроможних реалізувати да­ний план.

Кожне завдання плану може бути розв’язане лише у взаємозв’язку з іншими. Центром бізнес-плану є . концентрація фінансових ресурсів. Саме бізнес-план виступає важливим засобом збільшення капіталу компанії. Процес складання плану дає змогу гли­боко проаналізувати розпочату справу у всіх дета­лях. Бізнес-план є основою бізнес-пропозиції у пе­реговорах з майбутніми партнерами, він відіграє важливу роль при комплектуванні основного пер­соналу фірми.

Таким чином, бізнес-план, по-перше, може бути ви­користаний для розробки концепції бізнесу, для де­тального відпрацювання стратегії, для попередження помилок ще «на папері», а не в реальності шляхом детального аналізу маркетингу, фінансів, виробничої діяльності компанії.

По-друге, бізнес-план є інструментом, за допомогою якого підприємець може оцінити фактичні результати діяльності фірми за визначений період. Наприклад, фінансовий розділ бізнес-плану може бути використа­ний як основа для складання бюджету виробничої діяль­ності та оперативного контролю за правильним викори­станням фірмою коштів. В цьому аспекті такий план може й повинен стати основою для нового плану. Час від часу компанія має звіряти результати своєї діяль­ності, щоб виявити, за якими показниками компанія відхилилась від нього, чи можна вважати ці відхилення сприятливими або небажаними, а також прогнозувати подальший розвиток бізнесу.

По-третє, бізнес-план є засобом залучення,  або «добування», коштів.

Підготовка бізнес-плану є процесом, що безперерв­но повторюється та поновлюється, отже, і висновки, які випливають з цього, мають час від часу перегля­датися. Фактично процес підготовки бізнес-плану є безперервним.

Хоч фірма формально складає новий бізнес-план щорічно, на практиці його виконання контролюється постійно, а уточнення слід вносити якомога частіше, можливо, щоквартально або навіть щомісячно.

Багато в чому бізнес-план для будь-якої фірми стає першим досвідом стратегічного планування. Од­ночасно бізнес-план є керівництвом до виконання. Він може бути використаний для перевірки ідей ке­рівництвом фірмою та як інструмент прогнозуван­ня результатів діяльності. План може уточнювати­ся в міру проведення цих ідей в життя, коли з’ясу­ється, наскільки точним виявилися його розрахун­кові показники. Таким чином виникає система раннього оповіщення, яка дає можливість своєчасно вживати заходів щодо вирішення проблем, що ви­никають.

Фірми, що вже сформувались, при розробці бізнес-плану мають певні переваги порівняно з компаніями-початківцями. Цифри, які вони використовують для розрахунків, надійно обґрунтовані результатами їхньої діяльності, їхні задуми на майбутнє випливають з їхньої колишньої стратегії, спираючись на успіхи фір­ми, досвід, набутий на своїх помилках.

На шляху створення будь-якої справи постає ряд суттєвих перешкод, кожна з яких за відсутності не­обхідного підходу може стати причиною виникнення проблемної ситуації. До них відносяться організація управління, накопичення капіталу, розробка та мар­кетинг продукту, підтримання на необхідному рівні валового прибутку та захист бізнесу від небажаного впливу; Статистика свідчить, що 75% усіх нових по­чинань у бізнесі є невдалими в перші роки.

У разі виникнення будь-яких труднощів підприє­мець повинен дослідити стан бізнесу та виявити мож­ливі перешкоди. Кожного разу, з’ясувавши та ви­рішивши проблему, підприємець тим самим звіль­няється ще від однієї перемінної, яка може призве­сти до невдачі, і, таким чином, підвищує свої шан­си на успіх.

Багато з проблем можуть бути вирішені шляхом глибокої проробки планів. Постійне уточнення бізнес-плану з метою приведення його у відповідність до умов, що змінюються, посилює можливість його ви­користання як критерію оцінки фактичних результатів діяльності фірми.

Бізнес-план минулого року може показати, яка із стратегій компанії виявилась ефективною, а яка ні, і наскільки результативним був той чи інший спосіб його реалізації.

Вивчення фактичних результатів роботи порівня­но з бізнес-планом надає можливість виявити сильні та слабкі сторони організації, які можна використа­ти, аби усунути відхилення наміченого планом від того, що виявилося на практиці.

Фінансовий розділ попереднього бізнес-плану може використовуватись як засіб об’єктивного спостережен­ня за розвитком бізнесу. Фінансові прогнози, закла­дені у плані, становлять основу бюджету, при якому фірма намагалась працювати. Відхилення від розра­хунків виявляють ділянки, де або думки про необхідні ресурси були хибними, або контроль в період вико­нання плану був недостатнім. Отже, крім управлін­ської функції бізнес-плану, його можна використову­вати як засіб моніторингу.

Бізнес-план може сприяти залученню інвесторів та кредиторів. Перед тим, як ризикувати своїм капіта­лом, інвестори мають впевнитись у надійності розроб­ки проекту та мати уявлення про його ефективність. Вони мають вивчити бізнес-план перед розглядом мож­ливості капіталовкладень.

Бізнес-план може бути підготовлений менедже­ром, підприємцем, фірмою, групою фірм або кон­салтинговою організацією. Для розробки стратегії розвитку великої фірми складається розгорнутий бізнес-план. Нерідко вже на стадії його підготовки визначається партнер.

Фірми, що працюють у стабільній ситуації та вироб­ляють товар для сталого ринку, при зростанні обсягів виробництва розробляють бізнес-план, спрямований на удосконалення виробництва та пошук шляхів зниження його витрат. Але всі ці фірми постійно розглядають за­ходи щодо модернізації продукції чи послуг, що вироб­ляються. Фірми, які виробляють продукцію в умовах постійного ризику, насамперед систематично працюють над освоєнням нових видів продукції, переходом на виробництво товарів нових поколінь та подовженням їхньо­го життєвого циклу. Якщо фірма, плануючи значне зро­стання виробництва традиційних продуктів або тих, що освоюються, не має достатніх власних потужнос­тей для їх виробництва, вона може вирішити цю про­блему або шляхом залучення капітальних вкладень для створення нових потужностей, або шляхом пошуку партнерів, яким вона передасть виготовлення визна­чених вузлів, деталей тощо. Другий варіант, як пра­вило, забезпечує прискорене розв’язання завдань і потребує менше засобів. У цьому випадку вже на стадії розробки бізнес-плану визначаються вимоги до май­бутнього виробництва.

Крім авторів концепції, закладеної в бізнес-плані, в його створенні активну участь беруть фінансисти, які знають особливості кредитного ринку, обізнані з наявністю вільних капіталів, ступенем ризику даного виду бізнесу. Основу групи спеціалістів, що розроб­ляють бізнес-план, становлять маркетологи, економі­сти, статисти, фінансисти. Доцільними можуть ви­явитись також поради тих, хто безпосередньо в про­цесі складання плану участі не бере.

Найактивніше бізнес-план використовується при пошуку інвесторів: нових акціонерів, кредиторів, спон­сорських вкладень тощо. Допомагає бізнес-план ве­ликим підприємцям і фірмам, які збираються розши­рити бізнес шляхом купівлі пакету акцій існуючої фірми або шляхом реорганізації діючої організаційно-виробничої структури.

В Україні бізнес-план може мати найбільше засто­сування у процесі постприватизаційної діяльності під­приємств, особливо в малому та середньому бізнесі. При цьому в основу приватизації може бути закладе­на ідея конкурсу бізнес-планів покупців підприємств як альтернативних шляхів їх подальшого та успішно­го найефективнішого функціонування.

Наказом Фонду державного майна України від 26 травня 1995 р. затверджено Положення про типовий бізнес-план, розроблене відповідно до Державної про­грами приватизації на 1995 рік та інших нормативно-правових актів, які регламентують процес привати­зації. Положення визначає порядок розробки покуп­цями бізнес-планів і вимоги до них.

Згідно з Положенням бізнес-планом є документ, який містить у собі зобов’язання покупців щодо подальшої експлуатації об’єкта приватизації та обґрунтування мож­ливостей їх виконання відповідно до вимог, що вста­новлюються Фондом державного майна України.

Сьогодні бізнес-план обов’язково розробляється покупцями у таких випадках:

—  продаж об’єкта приватизації за некомерційним конкурсом;

—  продаж контрольного пакету акцій на неконкурентних засадах іноземним інвесторам;

—   при створенні спільного (за участю держави) підприємства з іноземними інвестиціями.

У бізнес-плані повинна міститися інформація, яка характеризує виробничо-господарську діяльність під­приємства за останній рік в цілому та за структурни­ми підрозділами, а також стратегічні напрямки роз­витку підприємства на 2, 3, 5-річну перспективу. За­ходи та пропозиції, викладені покупцем у бізнес-плані, враховуються в разі підписання договору купівлі-продажу.

Отже, бізнес-план виконує як зовнішні, так і внут­рішні, життєво важливі для діяльності кожного під­приємства, функції. При пошуках партнерів, інвес­торів і кредиторів добре виконаний та оформлений бізнес-план є найкращою візитною карткою підприєм­ця: стає можливою стандартизація процесу ознайом­лення з підприємством, що дає змогу зекономити час і впорядкувати контакти.

Ґрунтовно складений бізнес-план може бути швид­ко перетворений на заявку на фінансування, оскіль­ки він містить всю необхідну інформацію про залу­чення коштів для розвитку бізнесу (партнерства, інве­стування, кредитування).

Наявність бізнес-плану суто психологічно викли­кає почуття обґрунтованості та солідності підприєм­ницького починання його власника.

Крім цих зовнішніх функцій, що реалізуються до­кументом як таким, процес планування змушує під­приємців адекватно оцінити передбачувану ними гос­подарську діяльність у всіх аспектах (збут, персонал, організація, фінансування тощо). Багато із сильних та слабких сторін підприємництва, можливо, не мог­ли б бути виявлені без детальної оцінки їх у ході пла­нування. Можуть бути виявлені у первісному стані проблеми розвитку підприємства, які в майбутньому здатні перерости у значні перепони та суттєво усклад­нити роботу.

За рахунок чітко визначених кінцевих цілей роз­робленого бізнес-плану вся справа бізнесу набуває цілеспрямованості, що дозволяє спрямувати енергію та дії підприємців в оптимальне русло. Підготувавши бізнес-план, підприємець отримує інструмент контро­лю управління, що забезпечує поступове просування підприємства до встановленої мети.

У процесі складання бізнес-план виступає інстру­ментом самонавчання, а після реалізації передбачених ним дій — основою для порівняння з фактичними до­сягненнями. Таким чином, підприємець набуває знань, досвіду та професіоналізму, що неможливо без пла­нування.

В умовах ринкової економіки бізнес-план є робочим інструментом, який використовується у всіх галузях підприємництва. Бізнес-план описує процес функ­ціонування фірми, показує, яким чином її керівники мають намір досягти своєї мети, насамперед підви­щення прибутковості роботи. Добре розроблений бізнес-план допомагає фірмі зростати, завойовувати нові позиції на ринку, розробляти перспективні плани свого розвитку, формувати концепції виробництва нових товарів і послуг та обирати раціональні шляхи їх реалізації.

Бізнес-план не є сталим документом: він система­тично поновлюється, до нього вносяться зміни, обу­мовлені змінами, що відбуваються всередині фірми, змінами на ринку, в економіці в цілому. Бізнес-план узгоджує внутрішній аналіз фірми з макроекономічним аналізом, що його проводять спеціалізовані нау­кові організації.

Як результат досліджень та організаційної роботи, що має своєю метою вивчення конкретного напрямку діяльності фірми на визначеному ринку в організа­ційно-економічних умовах, що склалися, бізнес-план ґрунтується на:

—   конкретному проектуванні виробництва визна­ченого товару (послуги), створення нового типу ви­робів або нових послуг;

—   всебічному аналізі виробничо-господарської та комерційної діяльності організації, метою якого є ви­ділення її слабких і сильних сторін, специфіки та відмінностей від інших аналогічних фірм;

—   вивченні конкретних фінансових, техніко-економічних та організаційних механізмів, що викорис­товуються в економіці для реалізації конкретних зав­дань.

Бізнес-план є одним із складових документів, що визначають стратегію розвитку фірми, базуючись вод­ночас на загальній концепції розвитку фірми, доклад­ніше розробляє економічний та фінансовий аспекти стратегії, дає техніко-економічне обґрунтування кон­кретних заходів. Реалізація стратегії ґрунтується на широких інвестиційних програмах, що є складовими цілої системи взаємопов’язаних технічних, організа­ційних та економічних змін за визначений проміжок часу. Бізнес-план охоплює один із розділів інвести­ційної програми, термін реалізації якої, як правило, обмежений кількома роками.

Особливістю бізнес-плану як стратегічного докумен­та є його збалансованість за визначеними завданнями з урахуванням реальних фінансових можливостей фір­ми. Для того, щоб бізнес-план був прийнятий, він має бути забезпечений необхідними фінансовими ресурса­ми. Це значною мірою визначає характер проектів, які вивчаються при розробці бізнес-плану. Ці проек­ти мають бути не лише інноваційними, тобто відрізня­тися науково-технічним нововведенням, а й мати до­статньо повну розробку: які витрати необхідні для їх реалізації та який прибуток очікується. Ступінь інноваційності та ризикованості проекту визначає засоби залучення капіталу. Рівночасно залучення самого про­екту в бізнес-план можливе лише за умови визначен­ня джерел його фінансування.

 

No tags for this post.

Бізнес – план інноваційного проекту

Бізнес-план інноваційного проекту є головним документом, який у стислій форми презентує проект та містить його обґрунтування, що дозволяє інвесторам оцінити ефективність інвестицій. Загалом, недооцінка важливості бізнес-планування або поверхове ставлення до нього є достатньо розповсюдженою помилкою не тільки в інноваційному підприємництві. Наслідком такого хибного ставлення є породження ілюзій щодо можливостей та перспектив проекту, відсутність чіткого уявлення щодо етапів його реалізації, недооцінка ризиків, неготовність менеджерів, що займаються реалізацією проекту до непередбаченого розвитку подій та в кінцевому підсумку крах надій та вкладених ресурсів.  Отже, головним завданням бізнес-плану є надати цілісну, системну, науково обґрунтовану оцінку проекту.  При цьому для різних суб’єктів він виконує різні функції: для інвестора – це інструмент оцінки ефективності вкладення капіталу; для підприємця – програма дій щодо  реалізації проекту; для державних органів – засіб регулювання та контролю відносин у відповідній сфері. Розробка бізнес-плану дозволяє спрогнозувати та заздалегідь спланувати різні варіанти конкурентної стратегії підприємства тобто здійснювати сценарне планування. Також, важливою рисою планування є можливість порівнювати заплановані або прогнозні показники діяльності з реальними. 

Слід зауважити, що не існує єдиної методики складання бізнес-плану, проте у світовій практиці найбільш розповсюдженими є методики UNIDO  (The United Nations Industrial Development Organization – Організація ООН щодо промислового розвитку), методики запропоновані ЄБРР та TACIS (Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States – Технічна допомога для країн СНД). Слід пам’ятати, що конкретний інвестор може запропонувати свою методику, в залежності від специфіки його роботи, проте всі методики мають спільні головні розділі і можуть відрізнятися за логікою подання інформації та більш детальним розкриттям деяких розділів, важливих з точки зору інвестора. 

Також, інвестор може оцінювати стан інноваційної розробки за класифікатором IRL (Innovation Readiness Level), який складається з наступних рівнів:

 • IRL 1: винахід або команда з ідеєю;
 • IRL 2: аналіз комерційних перспектив;
 • IRL 3: експериментальне дослідження;
 • IRL 4: розробка основних технологій; бізнес-план;
 • IRL 5: проектна підтримка конструювання і проектування;
 • IRL 6: тестування прототипу системи;
 • IRL 7: обмежене виробництво; повністю укомплектована бізнес-команда;
 • IRL 8: можливість переходу до повномасштабного виробництва і розповсюдження;
 • IRL 9: повністю готовий бізнес з відповідною інфраструктурою і персоналом. 

Перши 3 рівня належать до наукової фази, рівні з 4 по 6 – це  технологічна фаза, з 7 по 9 є бізнес-фазою.  Зрозуміло, що чим вищий рівень інноваційного процесу, тим вищі шанси компанії знайти зацікавленого інвестора. 

Далі розглянемо головні умови за яких потенційний інвестор може погодитись на фінансування проекту або стартапу (start up – (починати, запускати), компанія,  яка утворюється для реалізації інноваційної ідеї).  

 1. Насамперед – це актуальна, затребувана місія, тобто проблема, яку стартап спроможній вирішити.  
 2. Навіть венчурний інвестор не буде вкладати кошти в проекти з занадто високим рівнем ризику. Отже проект повинен гарантувати вирішення поставленого завдання, тобто бути достатньо визначеним, чітким.
 3. General Due Diligence – процедура комплексної, поглибленої перевірки об’єкту інвестування, яка здійснюється інвестором та складається з дослідження всіх аспектів діяльності компанії, включаючи юридичні, фінансові питання, менеджмент, кадровий склад, позиціювання компанії на ринку. При цьому перевірка складається з двох блоків. До першого блоку відносяться чинники які впливають на досягнення необхідного, очікуваного від проекту результату, до другого блоку фактори, що негативно впливають на успіх проекту. Головною метою інвестора при здійсненні такого аналізу є створення цілісного портеру стартапу. При цьому увага приділяється не тільки об’єктивним даним, а й суб’єктивним чинникам, таким як психологічна характеристика членів команди, історія їх професійної діяльності, особисті досягнення. 
 4. Важливим моментом є можливість вільного виходу інвестора з проекту. Це пов’язано з тим, що у разі негативного розвитку подій інвестори, з метою повернення інвестицій, можуть вимагати продажу компанії або її виходу на IPO (Initial Public Offering – процедура первинного публічного розміщення акцій компанії), що для невеликих компаній є доволі проблематичним, оскільки підтримка статусу акціонерного товариства вимагає достатньо суттєвих фінансових витрат. 

Досвід вдалих інноваційних проектів свідчить, що при бізнес-плануванні ініціатори стартапу виходили з принципу самоокупності, тобто застосовували обережний підхід з акцентом на кошти, які самостійно заробляє компанія. Важливим позитивним моментом такого підходу є стимул до максимального ефективного використання наявних ресурсів, в тому числі шляхом ретельного планування, а також відсутність ризиків пов’язаних з залученням кредитних коштів. У свою чергу така позиція компанії привертає увагу як інвесторів, так і банківських кредиторів та надає можливість залучати зовнішні фінансові ресурси на вигідних умовах.

У цьому зв’язку, цікавою є інформація щодо структури фінансування інноваційних проектів в Європейських країнах. Так, левову частку серед інвесторів займають бізнес – ангели (71%), венчурний капітал (24%), краудінвестинг – новий, стрімко зростаючий вид фінансування здебільшого за рахунок фізичних осіб (5%). 

Розглянемо розповсюджені помилки ініціаторів стартапу, які можуть негативно вплинути на рішення інвесторів щодо фінансування проекту. 

 • Автори бізнес-плану повинні враховувати в ньому декілька прогнозованих варіантів розвитку проекту. Бізнес-ангели або венчурні фонди, як слід зацікавлені у зростанні компанії, тому занадто стриманий, консервативний прогноз не буде стимулювати їх до вкладання коштів. Проте, на вітчизняному ринку банківського кредитування, консервативний прогноз має більше шансів на погодження.
 • Обіцянки авторів бізнес-плану стосовно стовідсоткової доходності капіталу швидше за все будуть скептично сприйняті інвестором, що також буде підставою для сумнівів щодо обґрунтованості фінансового плану та розрахунку ризиків.
 • І навпаки, компанія яка збирається зайняти лише 5% певного сегменту ринку буде сприйматися власником капіталу як пасивна  та  така, що не має потенціалу для росту.
 • Інвестори віддають перевагу проектам, які вже реалізують свою продукцію (послуги), а не тільки заявляють, що їх товари або послуги потрібні ринку. 
 • Якщо у бізнес-плані відсутній аналіз конкурентного середовища, а його автори вважають, що конкурентів просто не має, інвестори здебільшого  вважатимуть такий проект фіктивним.                   

    Стандартними розділами бізнес-плану є:

 1. Резюме, історія компанії, ініціатори проекту, головні завдання, місія. 
 2. Характеристика продукції компанії або послуг.
 3. Стислий опис технологій (науково-технічних розробок), процесу виробництва (надання послуг) та  ризик їх старіння.
 4. Аналіз ринкової кон’юнктури, конкурентного середовища та перспектив росту.
 5. Маркетинговий аналіз та стратегія, план продажів.
 6. Фінансовий аналіз, оцінка грошового обороту та прибутку.
 7. Топ-менеджмент, власники, організаційна структура, професійна характеристика, плани щодо найму персоналу.
 8. Способи інвестування та шляхи виходу інвесторів з проекту.    
 9. Аналіз ризиків.

Важливим моментом є мова бізнес-плану, вона повинна бути зрозумілою перш за все для інвестора, адже у більшості випадків він не є фахівцем в сфері технологій. Тому не слід використовувати технічний сленг або захаращувати текст складними науковими реченнями та формулами.

Відносно обсягу бізнес-плану не існує єдиного стандарту, проте на практиці в середньому він складає 30 сторінок, отже бізнес-план не повинен бути дисертацією. Закордонні інвестори взагалі віддають перевагу стислим проектам на 15-20 сторінок.

Досить важливим моментом, який часто недооцінюється засновниками  сатрапів є резюме бізнес-плану. Проте для інвестора цей презентативний  розділ є своєрідним індикатором, який вказує на доцільність подальшого вивчення проекту. Резюме повинно мати обсяг не більше двох сторінок та містити головну інформацію щодо інноваційного проекту.  

Слід зауважити, що не існує єдиного стандарту складання бізнес-плану. Перш за все, такий план потрібен відповідати вимогам того суб’єкта інноваційної діяльності від рішення якого залежить реалізація проекту.  Проте не заважаючи на важливість планування та обґрунтування інноваційної ідеї, перш за все слід пам’ятати, що в кінцевому підсумку інвестор дивиться Вам в очі, розуміючи чи спроможні Ви реалізувати красиві малюнки на сторінках бізнес-плану.

Список використаних джерел.

 1. Кочиева А.К. Специфика составления бизнес-плана инновационного проекта. // Проблеми економики и менеджента  № 7(59), 2016. URL:  https://ideas.repec.org/a/scn/032872/16873123.html.
 2. Інноваційний менеджмент /  Скрипко Т.О. – К.: Знання, 2011.
 3. Учебное пособие по дисциплине «Коммерциализация инноваций» /Т.Н. Кашицына, Е.С. Никишина; Владим.гос. ун-т. – Владимир : Изд-во Владим.гос. ун-та, 2011. – 64 с.
 4. Майданик Л. Поняття та механізм комерціалізації інтелектуальної власності в праві Україні. // Юридична Україна № 7, 2014.   URL:  http://www.irbis-nbuv.gov.ua
 5. http://ncic.su/news/32/18/kapitalizatsiya/d,ncic.

Як створити бізнес-план, що вселяє впевненість у інвесторів (+ шаблони бізнес-планів)

Переконливий бізнес-план важливий для кожного нового та зростаючого бізнесу.

Це головний документ, який перспективні інвестори використовують для оцінки потенціалу бізнесу разом з пітч-деком.

Майстерно підготовлений бізнес-план повинен:

 • Окреслювати цілі та мету вашої компанії
 • Описувати проблему (чи «потребу»), яку вирішуватиме ваш бізнес
 • Резюмувати ваше рішення та унікальні комерційні якості
 • Аналізувати ваш ринковий потенціал
 • Відрізняти вас від ваших конкурентів
 • Описувати вашу модель бізнесу
 • Окреслювати ваш маркетинговий план та стратегію зростання
 • Деталізувати ваші фінансові показники
 • Знайомити з вашою командою

І понад усе – він повинен вселяти впевненість у ваших інвесторів та спонукати їх підтримати вашу компанію і її бачення.

У цьому випадку дієвий бізнес-план може справити величезний вплив.

Клацніть тут, щоб одразу скочити до шаблонів бізнес-планів.

В той час як структура та зміст базового бізнес-плану повинні залишатися стандартними, привабливий дизайн та ефективна візуальна презентація виділять ваш план серед юрби.

Дотримуйтеся цих простих вказівок щодо дизайну бізнес-плану, щоб залучити якомога більше інвестицій у свій бізнес! А Venngage подбає про те, щоб процес створення бізнес-плану був легким.

Почніть з шаблона бізнес-плану

Створення бізнес-плану з нуля – часовитратний процес.

Час потрібен для дослідження ринку, аналізу клієнтської бази, збору інформації про конкурентів… і так далі.

І ви навряд чи захочете витрачати цінний час на форматування фінального документа.

Заощадьте свій час, створивши бізнес-план на основі існуючого шаблону бізнес-плану та персоналізуйте його за допомогою власного контенту.

Чиста, послідовна структура та чіткі заголовки роблять цей шаблон ідеальним для чудового початку:

ОТРИМАТИ ЦЕЙ ШАБЛОН БІЗНЕС-ПЛАНУ

Ви можете персоналізувати шаблон корисними візуальними елементами, як-от діаграми, таблиці та схеми, що зроблять ваш бізнес-план непереможним.

Клацніть тут, щоб побачити більше шаблонів бізнес-плану.

Наш зручний онлайн інструмент, що працює на основі методу перетягування, допоможе вам створити бізнес-план навіть якщо у вас немає досвіду у дизайні.

А тепер давайте розглянемо те, як створити бізнес-план на основі найкращих рекомендацій, а потім розглянемо те, які використовувати діаграми (з конкретними прикладами використання) та де саме їх використовувати.

Найкращі рекомендації зі створення бізнес-плану

1. Зробіть свій бізнес-план легкочитним за допомогою маркованих списків, жирного тексту та чіткої типографічної ієрархії

Бізнес-план повинен бути зрозумілий з першого погляду, щоб залучити фінансування. Не сподівайтеся, що інвестори виділять час на ознайомлення з деталями вашого звіту. Що їм справді потрібно, так це те, що допоможе їм швидко та без особливих зусиль зрозуміти ваш бізнес.

Погляньте на цей фрагмент із шаблона бізнес-плану вище:

Що вам впадає в око?

Як на мене, то першими впадають в око зелені заголовки. Це спрощує візуальне сканування розділів і дозволяє легко зупинитися на потрібному.

Це через те, що тут застосовано чітку типографічну ієрархію, яка надає більшої візуальної ваги заголовкам над основним текстом.

Приклад типографічної ієрархії.

Далі в око впадають унікальні комерційні якості цього бізнесу: високоякісні продукти, унікальне гравірування скла та мідні інкрустації, а також неперевершене обслуговування. Оскільки вони представлені у списку з відступом, їх простіше розгледіти з першого погляду, що робить їх більш запам’ятовуваними.

І наостанок в око впадає жирна статистика: «топ 30% у галузі» і «4 з 5 домогосподарств витрачають кошти на ремонт».

Подібна ключова статистика може переконати ваших інвесторів у тому, що ви вартуєте їхніх грошей та часу. Якщо ви включатимете її в більші параграфи, переконайтеся, що вона впадає в око, збільшивши її шрифт.

Підсумок: робіть свій звіт легкочитним. Привертайте увагу до ключових моментів за допомогою списків з відступом, жирного тексту та чіткої типографічної ієрархії.

2. Формат бізнес-плану повинен бути чистий та послідовний

Неохайний та непослідовний дизайн бізнес-плану миттєво відлякає інвесторів. Тому дизайн повинен бути чистий та послідовний!

Вигляд документа не повинен відволікати від його вмісту.

Що потрібно врахувати під час форматування шаблону бізнес-плану?

По-перше, було б добре розмістити ваш контент на основі вихідної структури. А саме:

Створюйте бізнес-план на основі макету з одним чи двома стовпцями

Якщо ваш бізнес-план містить лише текст, використовуйте макет з одним стовпцем, що підсилює лінійний потік документа. Якщо ж ваш бізнес-план містить додаткові дані у вигляді діаграм і таблиць, використовуйте макет з двома стовпцями, щоб зіставити текст з відповідними даними.

Використовуйте поля сторінки, щоб розмістити текст з читабельною довжиною рядка

Коли ми читаємо довгі уривки тексту, легкість з якою ми читаємо залежить від розміщення тексту на сторінці. У цьому випадку довжина рядка (кількість символів у горизонтальному рядку тексту) відіграє важливу роль для читабельності. І це потрібно враховувати під час форматування бізнес-плану.

Для задання довжини рядка дизайнери та верстальники граються з шириною полів сторінки (краї документа, що не містять тексту чи зображень) для максимізації читабельності.

Загальноприйнято вважати, що ідеальна довжина рядка десь 40-90 символів. Менше чи більше символів створюють відчуття, що документові чогось «бракує».

Джерело

Як втілити це у бізнес-плані?

Якщо ви використовуєте макет з одним стовпцем, використовуйте приємні широкі поля (від 3,5 до 5 см), щоб обмежити кількість символів одного рядка до 90 чи менше.

ОТРИМАТИ ЦЕЙ ШАБЛОН ЗВІТУ

У макеті з двома стовпцями потрібно буде використовувати вужчі поля (десь 1,5 см з кожного боку), щоб довжина одного текстового рядка була щонайменше 40 символів.

ОТРИМАТИ ЦЕЙ ШАБЛОН ЕЛЕКТРОННОЇ КНИГИ

Останнє, що потрібно пам’ятати про поля і довжину рядка – не чіпайте їх на кожній сторінці окремо. Використовуйте однакову відстань полів у всьому документі.

Пронумеруйте сторінки та додайте зміст

«Легкочитність» тут знов у грі. Зміст важливий для того, щоб читачі з легкістю могли орієнтуватися у документі та швидко знаходити конкретні розділи, що їх цікавлять.

Також було б добре додати номери сторінок, заголовки основних розділів та підзаголовки розділів для легкого пошуку.

ОТРИМАТИ ЦЕЙ ШАБЛОН КОМЕРЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Дотримуйтесь цих порад, щоб дизайн вашого бізнес-плану виглядав чисто, професійно і не відволікав від вашого контенту. Адже у фокусі повинна бути ваша інформація, а не форматування!

3. Використовуйте описові назви та анотації для позначення основних моментів діаграми

Оскільки ваш бізнес-план повинен базуватися на надійних даних, вам слід показати такі дані як доказ у вигляді діаграм, таблиць або схем. Навіть прості візуальні елементи можуть краще доносити інформацію ніж довгі текстові параграфи.

Далі я торкнуся теми конкретних типів діаграм, що зазвичай використовуються у бізнес-планах. Однак спочатку давайте переглянемо декілька загальних тактик дизайну діаграм.

Використовуйте сильні назви і анотації діаграм для підсилення основних моментів

Уникайте загальних заголовків. Максимізуйте цінність та вплив діаграми, розмістивши основний посил просто у назві.

Джерело

У тому ж дусі, додавайте прямі анотації до елементів даних або трендів, що підтримують ваше послання.

Джерело

Повторення ключових послань у діаграмі, назві, анотаціях і підписах може сприяти розумінню та запам’ятовуванню послань читачами.

4. Використовуйте один основний колір для перетворення бізнес-плану у єдине ціле

У таких документах, як бізнес-плани, з кольорами потрібно поводитися обережно. Заміть того, щоб додавати колір винятково для естетичних цілей, розглядайте вибір кольорів як ще один інструмент виділення важливої інформації для читачів та забезпечення цілісності документа.

Вам не знадобиться більше одного кольору (в ідеалі це один з ваших фірмових кольорів), щоб досягнути цього у бізнес-плані.

У діаграмах бізнес-плану колір слід використовувати лише для означення трендів та зв’язків. Використовуйте колір для виокремлення окремих елементів даних, розрізнення реальних та прогнозованих значень або групування пов’язаних між собою даних:

ОТРИМАТИ ЦЕЙ ШАБЛОН ДІАГРАМИ

У решті бізнес-плану зведіть використання кольорів до необхідного мінімуму. Щонайбільше, використовуйте кольори для виділення заголовків або підкреслення основних моментів у довгому тексті, діаграмах або таблицях.

Такий мінімалізм і простота у дизайні створюють відчуття пов’язаності та єдності в усьому документі.

Коли та як використовувати діаграми у бізнес-плані

Використовуйте у бізнес-плані діаграми, таблиці та схеми для резюмування та подання досліджень, що підтримують ваші ідеї та стратегії. Якщо інвестор ставить під сумнів дійсність вашого твердження, додайте допоміжні дані у формі резюмуючого візуального елемента.

Давайте розглянемо конкретні випадки використання діаграм у бізнес-плані.

1. Сприяйте розумінню розміру та доль ринку за допомогою діаграм з областями та секторних діаграм

Аналіз потенціалу ринку – це кістяк вашого бізнес-плану. Розмір та доля ринку – два головні елементи аналізу потенціалу ринку.

Ці числа часто виражаються у мільйонах та мільярдах (насправді що більше, то краще), однак більшості людей буде складно усвідомити значення таких великих чисел. На поверхневому рівні ми розуміємо, що один мільярд у тисячу разів більший за один мільйон, але часто реальне значення цього дуже важко збагнути.

Це чудова нагода, щоб додати допоміжні візуальні елементи у бізнес-план.

Використовуйте бульбашкові діаграми, щоб показати розмір ринку

Бульбашкові діаграми корисні, якщо йдеться про показ загальних пропорцій серед чисел. Погляньте на цю діаграму з нашої переробленої версії першого пітч-деку AirBnb:

ОТРИМАТИ ЦЕЙ ШАБЛОН ПІТЧ-ДЕКУ

Ми можемо швидко прослідкувати взаємозв’язок між числами без необхідності думати про абсолютні величини цих велетенських чисел.

Незважаючи на корисність бульбашкових діаграм, коли йдеться про швидке та загальне порівняння, вони менш корисні, коли йдеться про точні виміри. Щоб допомогти читачам дійти більш точного висновку щодо пропорцій:

Використовуйте кільцеві діаграми для зображення долі ринку та структури ринку

Секторні та кільцеві діаграми – це галузеві стандарти, коли потрібно показати долю і структуру ринку, оскільки вони є найпоширенішим способом зображення зв’язку між цілим та частинами.

Те, як Uber розбиває ринок за допомогою простої кільцевої діаграми, реально виділяє їхній найбільший сегмент (ключовий момент) й водночас наочно показує різницю між меншими сегментами.

ОТРИМАТИ ЦЕЙ ШАБЛОН ПІТЧ-ДЕКУ

Коли ви презентуєте аналіз ринку, використовуйте секторні, кільцеві або бульбашкові діаграми для сприяння розуміння читачами пропорцій та зв’язків між цілим і частинами.

2. Використовуйте гістограми з накопиченням для зображення демографічного розподілу у резюме ринкової сегментації

Ще одна частина аналізу потенціалу ринку полягає у визначенні та розумінні цільових споживачів. А це означає сегментацію споживачів за географією, інтересами, демографією… насправді за будь-чим, що може вплинути на споживацьку поведінку.

Більшість компаній додають у резюме сегментації ринку два стандартних показники: вік і стать споживачів. Ці дані легко резюмувати у гістограмі, де стовпчики зображають розподіл груп за віком.

ОТРИМАТИ ЦЮ ДІАГРАМУ

Гістограми можна використовувати коли потрібно протиставити ключові поведінки та стилі життя головних сегментів споживачів.

ОТРИМАТИ ЦЕЙ ЗВІТ ПРО СЕГМЕНТАЦІЮ РИНКУ

Гістограма з накопиченням – це стандартний елемент резюме ринкової сегментації. Використовуйте її для визначення та подання інформації про сегменти головних споживачів.

3. Використовуйте організаційні блок-схеми та зведені таблиці для зображення структури бюджетів та фінансових зведень

Будьте певні, що інвестори будуть пильно розглядати розділ фінансових показників вашого бізнес-плану. Звичайних гістограм з накопиченням та секторних діаграм буде замало, оскільки вони не здатні детально зобразити фінансові дані.

Якщо ваш бізнес вже деякий час на ринку, інвестори очікуватимуть від вас детальний звіт щодо прибутку та витрат. Зазвичай таблиці якнайкраще підходять для такого фінансового зведення, оскільки вони надають неупереджений доступ до чисел і дозволяють інвесторам поглянути на конкретні значення.

ОТРИМАТИ ЦЕЙ ЗВІТ

Якщо ви хочете виокремити конкретний тренд, ви можете додати лінійчату діаграму зі статистичним представленням ваших фінансових даних:

ОТРИМАТИ ЦЮ ДІАГРАМУ

Якщо ж ви тільки-но починаєте свою справу і ще не маєте детальних даних щодо прибутку, ви усе ще можете надати корисну інформацію про свій бюджет. Зобразіть розподіл бюджету за допомогою організаційної блок-схеми.

ОТРИМАТИ ЦЕЙ ШАБЛОН

4. Окресліть головні віхи за допомогою діаграми Ганта

Інвестори очікуватимуть від вас конкретний план досягнення цілей щодо прибутку. Під час формулювання своїх цілей керуйтеся принципом SMART, щоб забезпечити інвесторам чітке бачення того, як саме ви збираєтеся досягати їх.

Використовуйте діаграму Ганта (дещо змінена гістограма) для окреслення головних віх та етапів вашої бізнес-стратегії. Намагайтеся створити багаторічний план з розбиттям на квартали, проєкти або відділи.

Джерело

Ви можете створити власну діаграму Ганта на платформі Venngage.

5. Виділяйтеся із юрби конкурентів за допомогою порівняльної матриці або магічного квадранта

Кожен бізнес-план повинен містити аналіз конкурентного середовища – оцінку сильних та слабких сторін конкурентоспроможних компаній.

Що стосується візуальних елементів, то конкурентний аналіз зазвичай резюмується у матриці SWOT-аналізу.

Джерело

Незважаючи на те, що матриця SWOT-аналізу має місце у світі бізнесу, вона не обов’язково уособлює найкращий спосіб зображення вашого конкурентного середовища. Матриця SWOT-аналізу не дозволяє швидко побачити ключові характеристики, що відрізняють ваш бізнес від ваших конкурентів.

Для виокремлення характеристик, що виділяють вас із юрби конкурентів, більш ефективною є порівняльна матриця:

ОТРИМАТИ ЦЕЙ ШАБЛОН

Корисним також може бути «Магічний квадрант», якщо ви зосереджуєтесь на порівнянні двох основних показників (ключових диференціаторів):

Джерело

Такий вид візуального представлення особливо дієвий коли ваш бізнес займає існуючу прогалину на ринку.

 

Джерело

Висновок

Бізнес-план – це ключовий документ, який повинен мати кожен молодий бізнес, що хоче донести своє бачення потенційним інвесторам.

Якість бізнес-плану може стати вирішальною для молодого бізнеса. Тому обов’язково дотримуйтеся цих простих порад у дизайні, щоб створити дієвий бізнес-план:

 1. Беріть шаблон бізнес-плану за основу, щоб забезпечити себе каркасом, на якому можна працювати
 2. Робіть бізнес-план легкочитним за допомогою маркованих списків, жирного тексту та чіткої типографічної ієрархії
 3. Формат бізнес-плану повинен бути чистий та послідовний
 4. Використовуйте описові назви та анотації для виділення основних моментів діаграми
 5. Використовуйте один основний колір для перетворення бізнес-плану у єдине ціле
 6. Резюмуйте допоміжні дані у діаграмах та таблицях:
  • Зображайте розмір ринку та долю ринку за допомогою діаграм з областями та секторних діаграм
  • Використовуйте гістограми з накопиченням для зображення демографічного розподілу у резюме ринкової сегментації
  • Використовуйте організаційні блок-схеми та зведені таблиці у фінансових зведеннях
  • Окреслюйте віхи проєкту за допомогою діаграми Ганта
  • Виділяйте себе з юрби конкурентів за допомогою порівняльної матриці або магічного квадранта

Шаблони бізнес-планів для гарного початку

Якщо у вашого бізнесу немає штатної команди дизайнерів, проте вам потрібно дізнатися, як скласти бізнес-план для інвесторів, почніть складати на основі попередньо підготовленого шаблона бізнес-плану:

Шаблон бізнес-плану для стартапу


ВИКОРИСТАТИ ЦЕЙ ШАБЛОН БІЗНЕС-ПЛАНУ

Простий шаблон бізнес-плану

 

ВИКОРИСТАТИ ЦЕЙ ШАБЛОН БІЗНЕС-ПЛАНУ

Короткий шаблон бізнес-плану

ВИКОРИСТАТИ ЦЕЙ ШАБЛОН БІЗНЕС-ПЛАНУ

Безплатний шаблон бізнес-плану


ВИКОРИСТАТИ ЦЕЙ ШАБЛОН БІЗНЕС-ПЛАНУ

Базовий шаблон бізнес-плану


ВИКОРИСТАТИ ЦЕЙ ШАБЛОН БІЗНЕС-ПЛАНУ

 

Більше посібників із ділового спілкування:

30+ шаблонів звітів для бізнесу, які потрібні кожній компанії [+ поради з дизайну]

Як створити бізнес-план, що вселяє впевненість у інвесторів (+ шаблони бізнес-планів)

Rate this post

Що таке бізнес-план? | Питання та відповіді

Не кожна бізнес-ідея може бути успішно реалізована. Перш ніж відкривати власне підприємство ви повинні скласти бізнес-план, за допомогою якого можна оцінити, чи реально досягти успіху з вашими можливостями або варто пошукати інший напрямок бізнесу.

Зміст бізнес-плану

Крім інформації про підприємство, на початку бізнес-плану потрібно вказати мету, яку хоче досягти підприємець. Це не тільки отримання прибутку, але й поліпшення будь-якого сегмента ринку або послуг. Далі описуються способи досягнення мети і бажаний результат. Всі записи потрібно супроводжувати цифрами і графіками. Для цього перед складанням бізнес-плану потрібно вивчити діяльність фірм-конкурентів, а також провести невелике дослідження щодо попиту на ту справу, якою ви плануєте займатися. У бізнес-плані також повинні бути прописані можливі ризики та ідеї їх врегулювання.

Особливості складання бізнес-плану

При складанні власного бізнес-плану потрібно розуміти, що ваше підприємство не може почати приносити прибуток з моменту відкриття. Спочатку вам доведеться розрахуватися з боргами, розгорнути бізнес, щоб стаття доходів перевищувала статтю витрат. У бізнес-плані потрібно розписати помісячно, як буде збільшуватися ваш дохід при певних витратах. Всі витрати повинні бути враховані: зарплата працівникам, відрахування в податкову, закупівля товару, оренда приміщення та інші витрати на поточні потреби. Ви можете включити до бізнес-плану приклади того як ви плануєте мінімізувати витрати, а також описати шляхи збільшення доходу.

Правильно складений бізнес-план охоплює всі можливі витрати

Для розрахунку податків краще використовувати бухгалтерські послуги, за допомогою яких ви не тільки зможете вибрати оптимальну схему оподаткування для вашого підприємства, але і розрахуєте всі відрахування у бюджет з максимальною точністю.

Для чого потрібен бізнес-план?

Бізнес-план складається для того, щоб зрозуміти, чи є у вашої бізнес-ідеї шанс на реалізацію. Без нього не обійтися, якщо ви плануєте почати розвиток власної справи і не знаєте, чи варто це робити. Також він необхідний, якщо ви хочете отримати який-небудь кредит на відкриття підприємства. Він є як би гарантією того, що підприємство буде успішним і принесе прибуток.

Бізнес-план дозволяє компанії розвиватися в потрібному напрямку

Хороший бізнес-план допомагає розвитку бізнесу, а також сприяє збільшенню прибутку. Якщо ви не можете скласти бізнес-план самостійно, потрібно звернутися до фахівців.

Что такое бизнес-план и зачем он мне? | Малый бизнес

Организация — ключевой фактор в достижении успешного делового предприятия. Новые владельцы бизнеса должны учитывать местоположение бизнеса, маркетинговые стратегии и стратегии роста. Бизнес-план — это эффективный инструмент для владельцев бизнеса, помогающий определить цели и задачи компании. Бизнес-планы используются начинающими и существующими компаниями для представления стратегии потенциальным деловым партнерам и помощи в достижении целей.

Цель

Бизнес-план — это письменный документ, в котором подробно описаны цели организации и шаги, предпринятые для достижения целей компании. Бизнес-планы создаются не только для вновь созданных предприятий. Существующие предприятия используют бизнес-планы, чтобы четко определить членов целевой аудитории и подробно описать варианты финансирования при выходе на разные рынки или добавлении линейки продуктов или подразделения.

Содержание

По данным Администрации малого бизнеса, успешный бизнес-план включает в себя резюме, анализ рынка, описание компании, подробную информацию об организации и управлении, целях маркетинга и продаж, услуг или продуктовых линий, запросы на финансирование, финансовые данные и приложение. .Типичный бизнес-план включает диаграммы и таблицы для иллюстрации тенденций и может даже включать исследования потенциальных клиентов в районе, где находится предприятие.

Использование

Администрация малого бизнеса отмечает, что бизнес-план — это инструмент с тремя основными целями: коммуникация, управление и планирование. Малые предприятия в основном используют бизнес-планы для представления кредиторам с целью получения финансирования для своей деятельности. Однако бизнес-планы также используются владельцами для поиска партнеров по совместным предприятиям и в качестве инструмента при продаже части или всего бизнеса.В статье «Упрощение бизнес-планов» автор отмечает, что крупные поставщики и клиенты часто запрашивают бизнес-план, чтобы компании имели возможность произвести оплату перед тем, как принять крупный заказ.

Ограничения

Бизнес-планы помогают владельцам определять цели бизнеса; однако бизнес-планы по своей природе статичны. Владелец может разработать план получения финансирования и увеличения деловой активности, но как только эти потребности будут удовлетворены, первоначальный бизнес-план устареет. Бизнес-план следует пересматривать по мере роста бизнеса и изменений в его потребностях.Кроме того, бизнес-планы сообщают о текущих условиях, но в планах не подробно описывается реакция владельца на неожиданные изменения на рынке. Постоянный фактор в бизнесе — это изменения; однако бизнес-планы не учитывают риски и неожиданные изменения на рынке.

Составьте план

Подготовка бизнес-плана — процесс устрашающий. Чтобы преодолеть первоначальное препятствие, связанное с подготовкой бизнес-плана, владельцы обращаются за помощью в местные консультационные центры для малого бизнеса.Кроме того, Управление малого бизнеса предоставляет шаблон бизнес-плана, который помогает владельцам начать бизнес-план.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Кендра Джеймс пишет статьи, связанные с бизнесом, с 2001 года. Ее работы публиковались в eHow и Montgomery Advertiser, а также использовались региональными бухгалтерскими фирмами Флориды и Алабамы. Джеймс — сертифицированный бухгалтер. Она имеет степень магистра бухгалтерского учета Университета Центральной Флориды.

Что такое бизнес-план?

Каждому малому бизнесу нужен подробный бизнес-план. Узнайте, как ваш бизнес-план может помочь вашему бизнесу расти и добиваться успеха, почему это так важно и с чего начать.

Бизнес-план — это один из важнейших шагов на пути к успешному ведению малого бизнеса, будь то индивидуальный предприниматель, партнерство или компания с ограниченной ответственностью. Здесь вы превратите свои мечты в план действий.

Мы рассмотрим, что такое бизнес-план, зачем он вам нужен и как он может повлиять на ваш бизнес.

Что такое бизнес-план и зачем он мне нужен?

Бизнес-план — это важный письменный документ, содержащий описание и обзор будущего вашей компании. У всех предприятий должен быть бизнес-план. План должен объяснять вашу бизнес-стратегию и ваши ключевые цели, чтобы добраться от того, где вы находитесь сейчас, к тому, чего вы хотите быть в будущем.

 • Как вы сделаете свой бизнес более прибыльным, получите больше ресурсов или увеличите свои активы?

 • Каковы ваши планы по развитию целевого рынка?

 • Каким вы видите свой бизнес через год, три или пять лет?

Каждый, кто открывает новую компанию, должен иметь бизнес-план.Это также может быть важным инструментом для уже существующей компании, которая движется в новом направлении.

На что должен быть направлен ваш бизнес-план?

По сути, план вашего бизнес-плана должен объяснять, что вы собираетесь делать и как вы собираетесь это делать. Вам следует обрисовать в общих чертах свои стратегии в бизнесе, включая финансовые прогнозы, маркетинговые и операционные планы.

Обзор вашего бизнеса

Ваш бизнес-план должен быть нацелен на то, чтобы дать хорошее представление о вашей компании, вашей бизнес-стратегии и вашем плане действий.

 • Как вы будете зарабатывать деньги и что вам нужно делать для достижения своих целей?
 • Каковы ваши цели и как вы их достигнете?

Знание своих долгосрочных целей поможет вам делать шаги к ним в повседневной работе вашего бизнеса.

Он также должен служить ориентиром для эффективности вашей компании. Посмотрите на своих конкурентов в вашей отрасли и подумайте, почему ваш бизнес будет успешным, а другие могут потерпеть неудачу. Возможно, вы захотите провести анализ конкурентов, чтобы лучше понять свое пространство и места, где в последнее время были внесены изменения или инновации.

Вы знаете свой бизнес лучше всех

Ваш бизнес-план покажет, что у вас есть четкое представление о своем бизнесе и рынке, на котором он будет работать. В нем должно быть указано, как вы ожидаете, что он будет работать в ближайшие годы и как вы преодолеете любые потенциальные препятствия. Это также должно быть полезным инструментом для:

 • Сосредоточьтесь и развивайте идеи
 • Определите приоритеты вашего бизнеса
 • Продумывайте варианты, определяйте возможности и максимально используйте их


Объяснение ваших потребностей в финансировании

Большинство банков и кредиторов потребуют подробный бизнес-план для ссуд, включая стартовые ссуды, поэтому финансовое планирование является обязательным.Подробный план поможет вам убедить банки, потенциальных инвесторов и других ключевых знакомых поддержать и профинансировать ваш бизнес. В нашем руководстве по финансам для стартапов вы узнаете, что вам нужно учитывать при написании финансового плана.

Привлечение талантов

По мере роста вы можете искать сотрудников и расширять свои ресурсы. План также может иметь важное значение для привлечения нового высшего руководства, деловых партнеров и дистрибьюторов.

 • Каково видение вашей компании?
 • Какова ваша миссия?
 • Зачем кому-то работать с вами?

Что должен включать ваш бизнес-план?

Бизнес-план должен включать семь основных разделов:

 1. резюме
 2. описание предприятия
 3. детали рыночных стратегий
 4. анализ конкурентов
 5. план проектирования и развития ваших продуктов и услуг
 6. информация о ваших операциях и плане управления
 7. финансовая информация, планирование и факторы

Раздел, содержащий ваши финансовые факторы, должен включать отчет о доходах, прогноз или отчет о движении денежных средств и баланс.Это должно быть направлено на предоставление точного представления о текущей стоимости вашей компании и вашей способности оплачивать счета и получать прибыль.

Узнайте больше об этих семи разделах и о том, что они должны включать в наше руководство по написанию бизнес-плана.

У меня уже есть бизнес-план, зачем мне его менять?

Бизнес-план — один из важных шагов при открытии бизнеса, но о нем нельзя забывать. Регулярно пересматривая и обновляя свои планы, он становится инструментом для измерения вашего успеха или поддержки в движении в новом направлении.

Готовы начать свой бизнес-план?

Развивайте свой бизнес с ФСБ. Наши участники получают доступ к подробному шаблону бизнес-плана, а также к круглосуточной юридической консультации и более 1200 юридических документов, шаблонов и руководств.

Посетите наш специализированный центр для начинающих, чтобы получить дополнительные бесплатные ресурсы и советы для нового бизнеса.


Что такое бизнес-план и как его составить?

Что такое бизнес-план?

Бизнес-план — это аргументированный документ, цель которого — убедить читателя вложить деньги в компанию или проект.План должен отвечать на следующие вопросы:

 • кто вы (юридическое лицо, форма собственности, местонахождение и т. Д.)?
 • что вы продаете (товар, услугу)?
 • кому вы продаете (покупателям)?
 • как вы продаете (каналы сбыта, маркетинговый план)?
 • кто конкуренция?
 • какова дорожная карта (вехи, расписание)?
 • как это сделано (производственный процесс, поставщики, технологии и т. Д.)?
 • каковы требования к финансированию (сумма, источник финансирования)?
 • какова ожидаемая рентабельность инвестиций (прогноз движения денежных средств)?

Какая стандартная форма бизнес-плана?

Бизнес-план обычно организован следующим образом:

 1. Краткое содержание
 2. Компания (кто мы)
 3. Товары и услуги (что мы продаем)
 4. Анализ рынка (кому мы продаем)
 5. Стратегия (как мы продаем, кто конкуренты, какова дорожная карта)
 6. Операции (как производится)
 7. Финансовый план (каковы требования к финансированию, какова ожидаемая доходность инвестиций)
 8. Приложение

Хотя существует стандартная схема бизнес-плана, важно отметить, что план должен быть адаптирован как для проекта, так и для получателя.

Индивидуальный бизнес-план

Помните, что бизнес-план — это аргументированный документ: он должен доказать, что этот проект хороший. Форма бизнес-плана должна отражать это, и поэтому структура плана будет немного отличаться в зависимости от проекта.

Получатель бизнес-плана решит продолжить проект (или отказаться от него), исходя из связанных с ним рисков и выгод. Природа этих потенциальных плюсов и минусов зависит от того, является ли получатель вашего бизнес-плана банком, акционером или менеджером.

Поэтому очень важно иметь четкое представление о критериях, которые будут использоваться получателем вашего плана для принятия решения, прежде чем приступить к написанию плана. Вы можете найти более подробную информацию о том, как банки и инвесторы в акции смотрят на бизнес-план, в этой статье.

1 бизнес-план = 2 документа

В бизнес-плане почти два разных документа. Резюме и остальное.

Резюме — самый важный раздел, цель которого — заинтересовать читателя проектом.Он также должен давать высокоуровневые ответы на все упомянутые выше вопросы.

После прочтения исполнительного резюме, и если проект выглядит достаточно интересным, инвестор затем погрузится в некоторые конкретные разделы плана, чтобы получить более подробную информацию. Инвестору не обязательно читать бизнес-план от корки до корки, но он будет Скорее сосредоточьтесь только на разделах, которые отвечают на некоторые вопросы, которые у него есть по проекту.

Для получения дополнительной информации о том, как написать бизнес-план, мы приглашаем вас прочитать наше полное руководство по бизнес-плану.

Также в магазине бизнес-плана

Не стесняйтесь поделиться этим сообщением в блоге, если вы знаете кого-то, кому будет интересно!

7 аспектов, которые вы должны учитывать в своем бизнес-плане

Есть много статей и блогов, в которых говорится о важности наличия надежного бизнес-плана при запуске нового бизнеса, но что должен включать бизнес-план? Это может показаться сложной задачей, если вы никогда раньше не сталкивались с написанием бизнес-плана, но это важная задача, которая позволит вашему предприятию начать и продолжить работу на прочном фундаменте.Бизнес-план также необходим, когда вы хотите получить финансирование или инвестиции. По сути, бизнес-план — это ваше видение того, как будет работать бизнес, чего вы ожидаете достичь и как вы этого достигнете. Вот семь аспектов, которые вы должны учесть в своем бизнес-плане, чтобы помочь вам начать работу.

1. Краткое содержание

Бизнес-план должен начинаться с простого резюме бизнес-плана, которое привлекает внимание и воображение человека, читающего его.Они должны захотеть узнать больше о вашей компании, поэтому сделайте ее краткой и интересной. Хотя он будет стоять в начале вашего бизнес-плана, часто лучше написать его в последнюю очередь, когда остальная часть вашего плана будет готова. Это поможет вам сосредоточиться на самом важном. В общем, исполнительное резюме должно включать название и местонахождение вашего бизнеса, услуги и / или продукты, которые вы предлагаете, ваше видение и миссию, а также цель плана, например, обеспечение финансирования или инвестиций или определение вашей стратегии. .Если вы подаете заявку на ссуду для бизнеса, лучше сравнить как можно больше вариантов, чтобы убедиться, что вы выбрали правильный вариант. Такие сайты, как www.biz2credit.com/, — отличное место для начала.

2. Описание вашей компании

Описание компании объясняет, что это за бизнес, каковы цели и как он работает. Обычно это включает его юридическую структуру, его историю, спрос, который он будет удовлетворять, обзор услуг / продуктов, кто ваши клиенты и / или поставщики, любой уже достигнутый рост, ваши бизнес-цели (долгосрочные и краткосрочные) и где прибыль придет из.

3. Описание услуг и / или продуктов

При описании продукта или услуги, которые вы продаете, вы должны сосредоточить внимание на преимуществах, предлагаемых клиентам, почему ваш продукт или услуга имеет место на рынке и как они улучшают то, что предлагают конкуренты. Вы также должны указать информацию о поставщиках и затратах и ​​какую чистую прибыль мы ожидаем от продаж, а также информацию о любых соответствующих патентах или авторских правах. Узнайте, как патенты могут помочь увеличить вашу прибыль и предотвратить копирование ваших продуктов или услуг конкурентами.

4. Исследование и анализ вашего рынка

Вы уже должны были провести подробное исследование рынка, и важно представить свой анализ и основные выводы в своем бизнес-плане. Это может включать вашу целевую аудиторию по демографическим характеристикам и сегментации клиентов, обзор сектора со статистикой, оценку ваших конкурентов и их сильных и слабых сторон, а также историческую и прогнозируемую маркетинговую информацию для вашей услуги или продукта. Вы можете включить подробную статистику в приложение.

5. Стратегия продаж и маркетинга

Вам необходимо рассказать читателю, как вы будете продвигать свой бизнес и продавать свою продукцию, сколько это будет стоить, какие процессы и логистика задействованы, необходимая рабочая сила и персонал, часы работы и откуда будет работать бизнес. Это должно охватывать весь жизненный цикл продукта от источников поставки до доставки клиенту.

6. Ваши финансовые прогнозы и план

Когда вы завершите исследование и анализ рынка, вам следует поработать вместе с профессиональным бухгалтером, чтобы включить некоторые аспекты финансовой информации.Это должно включать любую историческую финансовую информацию, такую ​​как балансы или отчеты о доходах и движении денежных средств, прогнозируемые доходы и расходы, а также прогнозируемый оборот и прибыль.

7. Организационная структура вашей компании

Ваш бизнес-план должен также иллюстрировать организационную структуру вашей компании, включая владельцев, директоров, менеджеров, отделы и сотрудников. Вы должны указать имена владельцев и какой процент бизнеса они владеют, насколько они вовлечены в деятельность компании, а также их соответствующие навыки и опыт.Если у вас есть советники, такие как поверенные, бухгалтеры или члены совета директоров, вы также должны включить их.

Определение бизнес-плана

| Формат бизнес-плана

23 июля

Вернуться домой

Бизнес-план

См. Также:
Факторы ценности: построение надежных систем для поддержания роста бизнеса
Бизнес-цикл
Бизнес-аналитика и финансы
Бизнес-решение о покупке или покупке
Капитал для приобретения
Маркетинговый план

Определение бизнес-плана — это план действий для бизнес-операций, цель которого — создание и рост устойчивой прибыли.Это необходимо для любого делового предприятия. Бизнес-план преследует 3 основные цели: формирование стратегического плана будущих бизнес-инициатив, служащий ретроспективной оценкой успеха бизнеса и его планов по расширению, а также объяснение бизнеса с целью привлечения капитала. Бизнес-планы могут сильно различаться в зависимости от создателя, отрасли, операций, потребностей, фазы бизнес-цикла и т. Д. В конечном счете, термин бизнес-план используется для описания множества письменных документов, в которых излагаются планы бизнеса на будущее.Несмотря на это, цель та же; создание прибыли для акционеров предприятия.

Пояснение к бизнес-плану

Бизнес-планы ориентированы либо на внутренние, либо на внешние ресурсы. Внутренне ориентированные планы служат документом для «сплочения войск»; организовать заинтересованные стороны, особенно сотрудников, бизнеса и дать общую стратегию для каждой из их регулярных задач и действий. Это особенно полезно для организации и мотивации в отношении стратегических целей, которых хотят достичь руководители компании.Внутренний бизнес-план — это инструмент, используемый для четкого, эффективного и просчитанного сообщения об этих целях.

Внешние бизнес-планы служат для привлечения капитала. Банки постоянно посещают малые предприятия, желающие получить ссуду для финансирования нового проекта. Между тем, венчурные компании принимают примерно 1 из 1000 компаний, которые обращаются к ним за финансированием. Внешний бизнес-план служит инструментом, показывающим, что бизнес-концепция разработана, оценена и запланирована. Инвесторы и кредиторы хотят устранить как можно больше рисков, и внешний бизнес-план дает им возможность измерить и снизить эти риски.Короче говоря, внешний бизнес-план — это способ для развивающейся компании выделиться среди других предприятий, показывая, что цели и стремления были учтены и задокументированы.

Эти планы начинаются со следующих шаблонных разделов и пояснений. Затем они становятся уникальными документами. Они настраиваются на основе множества факторов. Например, фирма, занимающаяся веб-маркетингом, мало использует структуру операционного плана, которая является общей для производственной фирмы. Аналогичным образом, розничный магазин электронной коммерции даже будет иметь бизнес-план, отличный от обычного розничного магазина.Это диктуют факторы успеха, операций, маркетинга, риска и измерения.

Живой документ

Бизнес-план часто называют «живым документом». Это потому, что эти планы постоянно меняются. Каждый раз, когда новые события в конкуренции, маркетинговые инструменты, правовые факторы, относящиеся к отрасли, или другие изменения меняют бизнес-план, необходимо обновлять его, чтобы он оставался актуальным. Таким образом, бизнес-план постоянно развивается. Простой бизнес-план обычно состоит из 20 страниц, в то время как сложный план не должен превышать в среднем 40 страниц.


Загрузить 7 навыков высокоэффективных финансовых директоров


Формат бизнес-плана

Для бизнес-плана объедините части в единое целое. Эти части, хотя и разные для каждого плана, обычно преследуют общие цели. Стандартный формат бизнес-плана выглядит следующим образом:

1) Краткое содержание

2) Описание бизнеса

3) Продукты и / или услуги

4) Маркетинговый план

5) Операционный план

6) Управление и организационная структура

7) Контрольные показатели и вехи

8) Структура юридического лица

9) Использование заглавных букв

10) Финансовый план и прогнозы

11) Приложение

Пример

Например, Алехандро решил открыть фирму по микрокредитованию в своей родной стране Мексике.Сочетая филантропию с просвещенным эгоизмом, Алехандро планирует получать прибыль, а также воспитывать предпринимательский дух в людях, которым предстоит трудное будущее. Алехандро рад создать свою компанию и, следовательно, оказать влияние на мир.

Алехандро знает, что ему нужно создать бизнес-план для своего нового предприятия. Несмотря на это, он молод и не знает, с чего начать. Определенный, Алехандро начинает с поиска в Интернете термина , как написать бизнес-план .Он находит некоторые результаты, которые запускают его мыслительный процесс. Алехандро берет несколько книг в местном книжном магазине и начинает свое путешествие.

Написание бизнес-плана

Чтобы начать формат бизнес-плана, Алехандро начинает с написания своего резюме. Это сложный процесс. Затем Алехандро узнает из своего исследования, что нужно писать резюме после остальной части бизнес-плана. Алехандро останавливает этот раздел и начинает бизнес-объяснение.

После написания чернового варианта объяснения своего бизнеса он приступает к конкурентному анализу.Здесь он максимально исследует конкурентов на рынке. Алехандро ищет эту информацию в Интернете и в личных контактах.

Затем Алехандро собирает отраслевую статистику и информацию для своего раздела отраслевого анализа бизнес-плана. Ему нужно будет обобщить их в разделе, который служит его целям.

Алехандро продолжает и в конце концов завершает план. С черновиком в руке он ищет совета по поводу того, что он сделал. Алехандро знает, что ему есть чему поучиться, поэтому готовится к большой критике.Он находит свой местный S.C.O.R.E. и готовится начать процесс наставничества.

В заключение, Алехандро знает, что ему есть чему поучиться. Тем не менее, он понимает, что любой, кто достиг величия, где-то начинал. Алехандро еще раз подготавливает свой план, ставит свое эго у двери и с улыбкой идет на встречу.

Шаблон

Найдите множество шаблонов бизнес-планов на сайте S.C.O.R.E.

Чтобы получить больше навыков финансового лидерства, загрузите бесплатные 7 навыков высокоэффективных финансовых директоров.

[box] Дополнительный член лаборатории стратегического финансового директора

Получите доступ к вашему плану выполнения Flash-отчета в SCFO Lab. Пошаговый план управления вашей компанией до подготовки финансовой отчетности.

Щелкните здесь , чтобы получить доступ к вашему плану выполнения. Не участник лаборатории?

Щелкните здесь , чтобы узнать больше о SCFO Labs [/ box]

Что такое бизнес-план? — Определение с сайта WhatIs.com

По

Бизнес-план — это документ, демонстрирующий осуществимость перспективного нового бизнеса и содержащий дорожную карту на первые несколько лет работы.

Бизнес-планы — важная часть создания новых предприятий, будь то стартап или ответвление существующего бизнеса. Бизнес-планы стартапов часто сообщаются финансирующим агентствам, потенциальным инвесторам и венчурным капиталистам для получения необходимого финансирования.

Хотя особенности могут отличаться, вот типичные компоненты бизнес-плана для нового бизнеса:

 1. Сводное резюме — это краткая версия всего плана, в которой кратко описаны основные аспекты.
 2. Описание бизнеса описывает предлагаемое новое начинание, объясняет его цель и целевой рынок.
 3. Раздел анализа рынка плана описывает отрасль и рыночную среду предлагаемого бизнеса, включая профиль конкуренции.
 4. Организационно-управленческий раздел объясняет, как вы представляете структуру своего бизнеса, какие типы должностей и отделов он будет включать.
 5. В разделе продуктов (или услуг) подробно описано, что вы предлагаете.Этот раздел должен включать полное описание продуктов, которые вы будете продавать, и ваш план управления жизненным циклом продукта (PLM).
 6. Раздел маркетинга и продаж объясняет ваши стратегии брендинга, маркетинга и продажи вашего продукта или услуги.
 7. Запрос на финансирование будет отличаться в зависимости от того, какую информацию требует финансирующая сторона.
 8. Финансовый прогноз охватывает ожидаемые результаты и основные этапы в первые годы работы, обычно пять лет.Для существующего бизнеса должны быть включены исторические финансовые данные.
 9. Приложение может содержать полезную информацию, не относящуюся ни к одному из других разделов.

Бизнес-план похож на бизнес-модель. Однако последнее представляет собой представление о том, как работает существующий бизнес, а не о том, как может работать будущий бизнес.

Последний раз обновлялся в августе 2018 г.

Продолжить чтение о бизнес-плане

Какова цель бизнес-плана?

Джеймс Тиллотсон FCA объясняет, почему вам следует использовать консультанта, чтобы разработать жизнеспособный план для вашего стартапа.

Как вы можете сформулировать идею, создать сущность в форме бизнеса, а затем запустить ее, если у вас нет конкретных планов для работы?

Такие элементарные вопросы уже должны внести некоторую ясность в отношении цели бизнес-плана. Вызывает тревогу то, что у ряда малых предприятий нет ничего подобного задокументированного.

Крайне важно, чтобы вы сделали это до запуска (или, по крайней мере, в самые первые дни), потому что, если вы этого не сделаете, ваш стартап будет:

 • Отсутствие четких объективов
 • Борьба за мониторинг и информирование о прогрессе
 • Быть без руля, действия по своей природе реактивны и не имеют четкой цели

Создание бизнес-плана — непростая задача.Его можно сделать проще и эффективнее, если проработать его с консультантом. В конечном итоге изложение ваших мыслей на бумаге окажется бесценным для получения начального финансирования и, следовательно, потенциального будущего успеха вашего предприятия.

Какова общая цель бизнес-плана?

Бизнес-план используется, чтобы помочь в управлении организацией, указав амбиции, как они будут достигнуты и когда именно. План также поможет кратко описать, чем занимается бизнес, почему он существует и куда он денется.

Ваш бизнес-план будет служить для инвесторов, партнеров, сотрудников и руководства ключевой точкой отсчета для оценки прогресса в достижении целей.

Предоставить дорожную карту

Подробный план поможет вам как владельцу и основателю эффективно управлять своим бизнесом. Записав и проиллюстрировав как свои идеи, так и тактику, вы определите путь и курс действий, сродни дорожной карте. Это даст вам что-то конкретное, с помощью которого можно будет отслеживать и оценивать ваш прогресс.

Это может показаться странным предложением, но вам следует обратиться к поработать с вашим бухгалтером над этой задачей даже на ранней стадии. Почему? Что ж, качественный профессиональный консультант поможет многим предприятиям на ранней стадии. Учитывая, насколько хороший бухгалтер близок к операциям и стратегическому направлению компании, он сможет опираться на свой опыт в отношении того, что сработало, а что нет у других клиентов.

Это означает, что они смогут помочь вам проверить свои предположения.Помните, что вы хотите, чтобы концепция вашего бизнеса была максимально продуманной. Свежий взгляд на ваши идеи с другой точки зрения может существенно повлиять на жизнеспособность вашей бизнес-модели . Бухгалтер будет знать, как выглядит успех, что требуется и когда его достичь.

При составлении схемы потенциального курса действий вы можете обнаружить, что ваш бизнес сталкивается с множеством различных потенциальных путей.Поэтому было бы разумно построить наиболее вероятные сценарии и стратегии для этих различных обстоятельств. Если, например, ваш бизнес в значительной степени зависит от экспорта, вам, возможно, придется учитывать потенциальные глобальные и политические события. Как это повлияет на валюты выбранных вами рынков в ближайшем будущем?

Что означает повышение или снижение курса валюты на 10% для продаж, выручки, прибыли и денежных потоков? Работа над этим с вашим бухгалтером гарантирует, что вы сможете определить влияние таких событий с финансовой точки зрения.После этого вы сможете выработать соответствующие решения, чтобы справиться с такими событиями.

Разработка четкого плана и стратегии сосредоточит ваше внимание. Какие ресурсы вам понадобятся и когда для достижения каждой из ваших целей? Это дает вам ясность относительно того, сколько нужно инвестировать на каждом этапе жизненного цикла бизнеса . Тогда вы узнаете, когда вам понадобятся денежные вливания, исходя из вероятного денежного потока.

Поймите, на чем сосредоточить внимание

Как предприниматель, на чем должны быть сосредоточены ваши усилия и концентрация? Это обычная проблема.Первые дни работы могут быть очень хаотичными. Здесь так много всего, что нужно создать, обдумать, реализовать и развить. Это эмоциональные американские горки массового возбуждения и резких вспышек тревоги. Среди всего этого, а также с постоянно растущим набором дел, вы можете быстро потерять из виду то, что важно.

При написании бизнес-плана вы точно определяете, чем ваша организация является сегодня, а затем намеревается стать завтра. Эта согласованность в отношении цели вашего бизнеса и направления, в котором вы движетесь, неоценима.Это означает, что вы поймете, что нужно реализовать, чтобы двигаться вперед.

Например, ваш план должен описывать вашего идеального клиента и включать его потребности и желания. Затем вы должны подробнее рассказать о том, как ваши продукты или услуги соответствуют их требованиям. Как вы собираетесь продавать этим потенциальным клиентам? Как вы получите свое имя? Какой подход вы выберете для увеличения продаж и получения дохода?

Это жизненно важные вопросы, которые нужно решить на раннем этапе.Рост в основном происходит за счет новых клиентов и повторения обычаев. Затем это определяет ваш прогресс в достижении прибыльности. Изложив все это на бумаге, вы даете себе критерии, к которым нужно стремиться. Это означает, что все задачи, на которых вы, как предприниматель, должны сосредоточиться, должны быть направлены на достижение вашей следующей цели. Вкратце, на этом вам и следует сосредоточиться.

Прогнозы и необходимость бухгалтера

Привлечь финансирование

Скорее всего, для поддержки вашего роста потребуется вливание финансирования.Это если у вас нет бизнес-модели, приносящей исключительно прибыль. Чаще всего у вас, вероятно, не будет достаточно клиентов и, следовательно, свободного денежного потока для финансирования следующей возможности. У вас будет оборотного капитала , и, следовательно, вам потребуются инвестиции, недоступные для вашего бизнеса.

Вам, вероятно, придется обратиться к потенциальным источникам финансирования, и они захотят оценить ваши отчеты о доходах / отчетах о прибылях и убытках, а также бизнес-план. Если вы все еще находитесь на стадии разработки концепции или еще не начали продавать, то их решение будет зависеть исключительно от вас и вашего бизнес-плана.

Заявления помогают потенциальным кредиторам и инвесторам понять историю организации на сегодняшний день. Бизнес-план дает им представление о вашем будущем направлении. Они будут искать в вашем плане многие вещи. В конечном итоге их интерес будет сосредоточен на том, принесет ли расширение или развитие вашего бизнеса достаточно денежных средств для эффективной работы и выполнения долговых обязательств.

Это означает, что вам нужно будет детализировать прогнозы как по прибыли, так и по денежным потокам.Хорошее прогнозирование и планирование рассматриваются как способ понимания доходов и расходов. Это особенно полезно в качестве средства предотвращения проблем с оплатой таких вещей, как заработная плата поставщиков и персонала. Многие предприятия закрываются, когда возникают такие проблемы.

Скорее всего, если вы не делали это раньше и не знаете, что делаете, тогда вам понадобится помощь бухгалтера. Они будут работать с вами, чтобы смоделировать вероятную сумму денежных средств в бизнесе с течением времени. Затем это будет служить доказательством для потенциальных инвесторов и финансистов.Они увидят, будет ли получено достаточно денег от деятельности бизнеса для финансирования будущего роста при одновременном выполнении финансовых обязательств.

Управляйте своим бизнесом эффективно

Однако полезность прогноза денежного потока на этом не заканчивается. Управление денежной позицией , как вы, возможно, уже поняли, имеет фундаментальное значение для долгосрочного будущего вашего бизнеса. Часто говорят, что «большинство предприятий терпят неудачу из-за того, что у них заканчиваются деньги».Это означает, что они больше не могут выплатить свои долги в установленный срок.

Вам следует регулярно ссылаться на прогнозы движения денежных средств в бизнес-плане. Когда вы инвестируете в свой бизнес, до поступления денежных средств будут значительные оттоки денег. Таким образом, время ваших инвестиций необходимо учитывать в сравнении с вашими прогнозами и заявлениями. Учитывайте торговые модели, сезонные колебания и возможное влияние на денежные потоки.

Если, например, вы продаете через продление кредита, вы получите платеж в будущем.Это означает после того, как товары или услуги перешли к другому владельцу. Тогда есть вероятность, что вам придется производить платежи в связи с обычными операциями вашего бизнеса, прежде чем этот доход будет поступать от вашего клиента.

Итак, вы можете увидеть, как плохое управление денежными средствами создает реальные проблемы. Убедитесь, что вы работаете со своим бухгалтером при создании бизнес-плана и отслеживании его результатов.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *