Що таке бізнес план: Бізнес-план — Вікіпедія – Як скласти бізнес-план – Домашній бізнес в Україні

Содержание

Бізнес-план — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Бі́знес-план (англ. Business plan) — це техніко-економічне обґрунтування діяльності підприємств у ринкових умовах, програма його діяльності; він характеризує модель підприємства в майбутньому. Він складається для діючого підприємства, нового виду діяльності або продукції, для нового підприємства. Він потрібен керівникові фірми, акціонерам, інвесторам. Бізнес-план частіше складається на рік, два роки, зрідка на більший період.

Мета бізнес-планування[ред. | ред. код]

 • визначення рівня життєздатності та стійкості підприємства;
 • виявлення сильних та слабких сторін фірми;
 • конкретизація стратегії розвитку через систему кількісних і якісних показників;
 • забезпечення підтримки інвесторів та акціонерів;
 • зниження ризиків підприємницької діяльності.

Бізнес-план розробляють для пошуку подальших резервів зменшення витрат і зростання доходів з метою забезпечення зростання прибутків підприємства. Бізнес-план являє собою специфічний документ, що описує основні аспекти майбутньої діяльності підприємства з реалізації будь-якої інвестиційної програми або будь-якої бізнес-ідеї у принципі. При цьому при розробці бізнес-плану особлива увага повинна приділятися не тільки визначенню очікуваного обсягу прибутку від реалізації бізнес-ідеї, а й вивченню умов на ринку даних послуг, виявленню можливостей розширення обсягів їх реалізації у майбутньому, можливих джерел фінансування проекту з урахуванням умов отримання кредиту та строків його погашення

[1].

 • План, що повинний скласти кожен потенційний підприємець. У цьому документі міститься вся інформація про товар чи послугу, що збирається пропонувати нова компанія, ринковий потенціал, можливу конкуренцію (продукти-замінники), ресурси, необхідні для виробництва (персонал, приміщення, устаткування, матеріали, техніка тощо), необхідний капітал (інвестиції, операційні ресурси) і наявний капітал, потреби у фінансах («пасивний»/венчурний капітал, позики, гранти), заплановану оборотність засобів і результати діяльності за 3-5 років. Цей документ включає всю інформацію про те, як має розвиватися бізнес, і є абсолютно необхідним для контролю прогресу розвитку підприємства.
 • Документ, який підготовлюється керівництвом компанії, що викуповується, (можливо укладається разом із професійними консультантами), у якому докладно характеризується минуле, дійсне і передбачуване майбутнє пропонованої до викупу компанії, з метою зміцнення її майбутнього фінансового стану. У бізнес-плані міститься ретельний аналіз керівництва компанії, її матеріальних, трудових, виробничих і фінансових ресурсів, а також дані про минулу діяльність компанії та її поточне положення на ринку. У бізнес-плані також представлені докладно складені форми звіту про прибутки і збитки, балансу і звіту про рух готівки за прогнозами на один-три роки вперед і робляться менш детальні прогнози на віддаленіші терміни. У документі повно і докладно викладаються ідеї ініціативної групи, що підготовляє викуп, її стратегія і поставлені задачі, відповідно до яких згодом будуть аналізуватися результати роботи компанії.

Порядок складання бізнес-плану[ред. | ред. код]

Порядок складання бізнес-плану залежить від величини підприємства, характеру бізнесу, ринку, економічних, політичних факторів та іншого. Весь процес бізнес-планування включає такі етапи:

 • Вивчення методології бізнес-планування на основі літературних джерел.
 • Визначення цілей та головної мети — визнання акціонерів, одержання інвестицій, максималізація прибутку і тому подібне.
 • Визначення цільових читачів бізнес-плану, що пов’язано з метою бізнес-плану. Це можуть бути інвестори, акціонери, банки, менеджери вищого рівня керівництва.
 • Визначення структури бізнес-плану. Він може бути повним або скороченим — на рік чи два.
 • Збирання даних для кожного розділу бізнес-плану. Найважливіше значення для успіху бізнесу має маркетинговий аналіз, вивчення ринку, потенційних споживачів, можливостей конкурентів, слабких та сильних сторін фірми і урахування цих факторів у бізнес-плані.
 • Складання бізнес-плану. Це важливий етап, який дає кінцевий результат — бізнес-план. Вихідними є показники обсягів продаж товарної продукції, інвестицій. Практика показує, що бізнес-план має складатися фірмою самостійно або з допомогою консультантів. Написання бізнес-плану на замовлення, за дорученням має ряд недоліків.
 • Читання, вивчення бізнес-плану. Як правило, бізнес-план надається для читання незацікавленим особам високої кваліфікації. В процесі може бути проведена незалежна експертиза та ділова критика. * Усунення недоліків підвищить якість бізнес-плану.
 • Дослідження ринку, план маркетингу, оцінка можливостей фірми щодо інвестицій, термінів початку виробництва, обсягів виробництва, фінансовий план, охорона середовища є обов’язковими складовими бізнес-плану.

Основні прийняті міжнародним суспільством методики написання бізнес-планів розроблені під егідою ЮНІДО (Організація об’єднаних націй з промислового розвитку). З ними можна ознайомитись тут [1].

Методики та стандарти бізнес планування мають такі організації як ЄБРР, СБРР, TACIS. Міністерством економіки України в 2006-му році затверджені методичні рекомендації з розроблення бізнес-плану підприємств. Найбільш вичерпним в інвестиційних колах вважається зміст бізнес-плану, розроблений українською інвестиційно-проектною компанією BFM Group Ukraine.

Складові бізнес-плану за стандартами BFM Group Ukraine[ред. | ред. код]

 1. Титульний аркуш бізнес-плану (інвестиційного проекту)
 2. Меморандум про конфіденційність
 3. Коротка анотація (резюме) бізнес-плану
 4. Загальні положення
  1. Відомості про компанію
   • Загальна інформація (дата створення, організаційно-правова форма, місцезнаходження, контактні дані)
   • Інформація про власників та перших осіб компанії
   • Основні види діяльності
   • Характеристика продуктів і послуг
   • Основні поточні фінансові показники
   • SNW-аналіз компанії
  2. Інформація щодо проекту
   • Сутність проекту
   • Місце розташування проекту
   • Соціальне, економічне, демографічне оточення
   • Перелік та опис продуктів / послуг
   • Основні маркетингові переваги
   • Загальна вартість проекту (розмір капітальних витрат та необхідні обігові кошти)
   • Загальна потреба в залученні позикового фінансування
   • Основні показники ефективності проекту
   • Основні ризики проекту
   • Соціальний, екологічний та економічний ефект проекту
   • Пропозиція інвесторові / кредитору (прийнятна вартість кредиту, розподіл часток, репатріація прибутку)
 5. Маркетинговий план
  1. Галузеве оточення бізнесу
  2. Характеристика продуктів / послуг
   • Аналіз ланцюжка створення вартості (Value Chain)
   • Матриця Boston Consulting Group (життєвий цикл продуктів та ціновий масштаб виробництва)
  3. Аналіз ринків збуту
   • Оцінка розміру ринку та можливих тенденцій його розвитку
   • Оцінка частки ринку та обсягу продажів
   • Сегментація ринку та визначення ніші продукту бізнесу
  4. Конкуренція та конкурентні переваги
   • Порівняльні характеристики конкурентних продуктів / послуг
   • Порівняльні характеристики фірм-конкурентів
   • Аналіз конкурентної ситуації на ринку
   • Обґрунтування основних складових маркетингової стратегії (маркетинг-мікс)
   • SWOT-аналіз продуктів / послуг
  5. Організація зовнішньоекономічної діяльності компанії
   • Організаційне забезпечення зовнішньоекономічних зв’язків
   • Економічне забезпечення зовнішньоекономічних зв’язків
   • Непрямі форми виходу на зовнішні ринки
  6. Стратегія плану маркетингу
  7. * Загальна стратегія маркетингу
   • Ціноутворення
   • Тактика реалізації продуктів / послуг
   • Політика після продажного обслуговування і надання гарантій
   • Реклама та просування товару на ринок
  8. План продажу
   • Факторний аналіз продажу
   • Тенденції сезонних змін цін
   • Тенденції сезонних змін обсягів продажів
   • Акційні зміни цін
  9. Витрати на маркетинг (обґрунтування)
   • Умовно постійні маркетингові витрати
   • Умовно змінні маркетингові витрати
 6. Організаційний план та менеджмент
  • Організаційно-правова форма компанії
  • Штатний розклад
  • Організаційна структура
  • Біографії управлінського персоналу
  • Основні наявні партнери та пов’язані компанії
  • Інформація про радників, консультантів, менторів, проектних та підрядних організацій, що беруть участь в організації проекту
  • Правові аспекти організації проекту
  • Основні вимоги до персоналу
  • Забезпечення найму, навчання адаптації персоналу
  • Обґрунтування фонду оплати праці (постійна і підрядна частина, система преміювання, інше)
  • Виплати оплати праці (помісячно до кінця розрахунків проекту)
  • Надходження від продажу продуктів / послуг (помісячно до кінця розрахунків проекту)
  • Умови реалізації продуктів / послуг (оплата за фактом, передоплата, відстрочення платежів)
  • Перелік сировини і комплектуючих, що відносяться на кінцеву продукцію
  • Умови оплати за сировину і комплектуючі (оплата за фактом, передоплата, відстрочення платежу)
  • Формування транспортної та складської логістики
  • Логістичні і тимчасові витрати, що відносяться на сировину і комплектуючі
  • Логістичні і тимчасові витрати, що відносяться на кінцеву продукцію
  • Запаси сировини і періодичність закупівель
  • Запаси готової продукції (в % від місячних обсягів продажу)
  • Система оподаткування проекту
  • Податкові виплати (помісячно до кінця проекту)
  • Постійні / адміністративні витрати (помісячно до кінця розрахунків проекту)
 7. Інвестиційний план
  • Календарний план освоєння всіх етапів проекту до введення в експлуатацію
  • Календарний графік виплат по етапах проекту (платежі за обладнання, будівництво, інш.).
  • Діаграма Ганта
  • Способи і терміни амортизації всіх створюваних капітальних активів проекту
  • Відображення амортизаційних відрахувань в оподаткуванні проекту
 8. Виробничий план
  • Короткий опис виробництва
  • Опис виробничих циклів
  • Стратегія в забезпеченні сировиною і комплектуючими
  • Виробничий план
  • Державне та правове регулювання
  • Можливості поліпшення і доробки продукту
  • Розрахунок прямої собівартості окремо по кожному з продуктів
 9. Фінансовий план
  • Потреба у фінансуванні (підбір суми кредиту (інвестиції) і графіка фінансування)
  • Виплати на погашення позик (виплати кредитного тіла)
  • Виплати на обслуговування позик (відсотки по кредитах)
  • Інші надходження грошових коштів, що беруть участь в проекті
  • Інші виплати з проектного бюджету
  • Звіт про прибутки і збитки (помісячно до кінця розрахунків проекту)
  • Звіт про рух грошових коштів (помісячно до кінця розрахунків проекту)
  • Звіт про баланс проекту (помісячно до кінця розрахунків проекту)
  • Точка беззбитковості проекту
  • Розрахунок потреби в первинних оборотних коштах
  • Операційний важіль (відношення постійних витрат до змінних витрат)
  • Фінансовий важіль (відношення власного капіталу до позикового капіталу)
  1. Фінансові показники (помісячно до кінця розрахунків проекту)
   • Коефіцієнт поточної ліквідності (CR),%
   • Коефіцієнт термінової ліквідності (QR),%
   • Чистий обіговий капітал (NWC)
   • Коефіцієнт обіговості запасів (ST)
   • Коефіцієнт обіговості дебіторської заборгованості (CP)
   • Коефіцієнт обіговості робочого капіталу (NCT)
   • Коефіцієнт обіговості основних засобів (FAT)
   • Коефіцієнт обіговості активів (TAT)
   • Сумарні зобов’язання до активів (TD / TA),%
   • Сумарні зобов’язання до власного капіталу (TD / EQ),%
   • Коефіцієнт покриття відсотків (TIE), раз
   • Коефіцієнт рентабельності валового прибутку (GPM),%
   • Коефіцієнт рентабельності операційного прибутку (OPM),%
   • Коефіцієнт рентабельності чистого прибутку (NPM),%
   • Рентабельність обігових активів (RCA),%
   • Рентабельність поза обігових активів (RFA),%
   • Рентабельність інвестицій (ROI),%
   • Рентабельність власного капіталу (ROE),%
  2. Оцінка загальної ефективності проекту]]
 10. Оцінка ризиків проекту
  1. Аналіз чутливості по:
   • NPV
   • DPB
   • PI
   • IRR
   • PB
   • ARR
   • MIRR
   • D
  2. Аналіз беззбитковості проекту
  3. Статистичний аналіз проекту (метод Монте-Карло)
 11. Додатки до бізнес-плану
  • Фінансові звіти
  • Аудиторські висновки
  • Висновки фахівців з оцінки майна
  • Рекламні брошури фірми
  • Технічні опису продукту бізнесу
  • Резюме ключових керівників
  • Найважливіші угоди і контракти
  • Інформація про виробничий процес
  • Фотографії і малюнки товару
  • Звіти про дослідження ринку
  • Витяги з найважливіших законодавчих актів
 12. Інформація про забезпечення проекту
 • Т. Г. Васильків, Я. Д. Качмарик, В. І. Блонська, Р. Л. Лупак. Бізнес-планування. — Київ : Знання, 2013.

як і навіщо його писати! – Бізнес-UA!

бізнес план

Це страшне слово «бізнес-план». Багатьох початківців підприємців воно лякає, так як вони не знають, як і навіщо його писати. Є ще одна категорія новачків, які вважають, що бізнес-план не потрібен взагалі, і можна стартувати без нього.

НАВІЩО МЕНІ БІЗНЕС-ПЛАН?

Почнемо ми з відповіді на найпоширеніше питання про те, що таке бізнес-план і навіщо він потрібний. Отже, бізнес-план – це документ, в якому міститься головна інформація про ваш бізнес. Тобто інформація про його продукти і послуги, його виробництві, ринках збуту, аналізі ринку, маркетингу, організаційній структурі та фінансової ефективності. У бізнес-плані прописуються всі основні аспекти вашої майбутньої підприємницької діяльності.

З цього визначення можна визначити одну з головних функцій бізнес-плану. Так, його перше завдання – він дозволяє максимально докладно опрацювати вашу бізнес-ідею. Завдяки бізнес-плану ви зрозумієте, що потрібно зробити для її реалізації, визначте сильні і слабкі сторони свого бізнесу, проведете фінансовий аналіз. Також бізнес-план дає можливість оцінити ризики, проблеми, які можуть виникнути, обмеження.

З бізнес-планом дуже зручно контролювати хід реалізації вашого проекту. Готовий бізнес-план можна назвати путівником підприємця, і на старті вам буде набагато простіше. Пропрацювавши всі його структурні елементи, ви будете відмінно розуміти, як діяти, коли бізнес запуститься, як просувати його, скільки грошей потрібно, як ви будете їх заробляти і т.п.

Ви зрозумієте, яких фахівців необхідно залучити у ваш бізнес. Цінність цього пункту навіть не обговорюється. У вас вже будуть сформовані чіткі вимоги до членів команди, набір необхідних компетенцій. Більше того, ви зможете приблизно оцінити вартість таких співробітників на ринку праці.

Бізнес-план потрібен не тільки вам. Якщо ви збираєтеся залучити інвестиції під свою ідею або взяти кредит, то він знадобиться потенційному інвестору, банку, державній установі. Будьте впевнені: скрізь захочуть його подивитися.

ЯК НАПИСАТИ БІЗНЕС-ПЛАН!

А тепер приступимо до найцікавішого, тобто до «начинки» бізнес-плану. Бізнес-план складається з семи основних частин:

1. Резюме проекту. Ви повинні коротко розповісти про свій бізнес, продукти, про розмір запитуваних інвестицій, терміни їх окупності та прогнозованого прибутку.

2. Бізнес-аналіз. Цей опис обраної вами сфери і ніші. Основні тенденції, прогнози в розвитку, нові продукти і події, які можуть принести користь або, навпаки, негативно вплинути на ваш бізнес.

3. Маркетинговий план. Те, як ви збираєтеся просувати і позиціонувати ваш бізнес на обраному ринку, відрізнятися від інших. Також сюди входить опис вашої цільової аудиторії, її потреб, а також питання ціноутворення. Не забудьте прописати основні статті витрат на просування.

4. Конкурентний аналіз. У цій частині ви розповісте про сильні і слабкі сторони ваших конкурентів. Про те, як ви будете конкурувати з ними, і що може бути бар’єром для входження на обраний вами ринок.

5. Виробничий план (план розробки). Опис вашого продукту, його структури, а також усіх ключових етапів процесу виробництва з докладним зазначенням витрат, які необхідно для цього понести. Також вкажіть, скільки часу все це займає. Розкажіть, яким чином даний продукт дозволить вашому бізнесу досягти поставлених цілей. Сформуйте бюджет виробництва.

6. Операційний план. Тут ви повинні розповісти, як буде влаштований і як працюватиме ваш бізнес. Все, що стосується матеріально-технічного забезпечення бізнесу, а також структури управління, підрозділів, посад. Розпишіть перелік фахівців, які будуть залучені в розробку, створення і просування вашого продукту. Опишіть їх навички, досвід, кваліфікацію. Те, як будуть розподілені відповідальність і повноваження між ними. Не забудьте і про систему оплати праці. Пропишіть основні статті витрат по цій частині плану.

7. Фінансовий план. Вкажіть суму інвестицій, яка потрібна для реалізації проекту, з розбивкою по різним категоріям витрат. Також ви повинні будете спланувати всі свої доходи і витрати на 1-3 роки, вказати джерела доходів, розрахувати точку беззбитковості, терміни окупності, ефективність інвестицій і т.п. Потенційний інвестор (втім, та й ви самі) повинен бачити, як ви збираєтеся використовувати і повертати вкладені кошти.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ!

Сподіваємося, що після короткого огляду структури бізнес-плану він вже не здається вам таким страшним. Щоб ще більше спростити вам завдання, розповімо про те, як успішно написати його першу частину – резюме проекту. Чому саме резюме? Дуже часто інвестори читають тільки цю частину. І якщо вам вдасться лаконічно, доступно і яскраво все викласти – у вас є шанси зацікавити.

Обсяг резюме не повинен перевищувати 1-2 сторінок.

Отже, що ж повинно бути в резюме, щоб воно було ідеально?

Насамперед, опис бізнесу, а також продукту або послуги. Тут важливо чітко пояснити що, кому і як ви будете продавати, і в чому ваша конкурентна перевага. Розкажіть про основні характеристики продукту, його унікальності, відмінні якості, які дозволять домогтися успіху. Опишіть проблему, яку вирішує ваш продукт.

Другий важливий момент – фінанси. Вкажіть суму, яка вам необхідна для старту бізнесу, чітко розпишіть, на що потрібні гроші, як ви будете їх використовувати. Якщо у вас вже є те чи інше джерело фінансування – обов’язково про нього розкажіть. Також вкажіть, як і коли ви будете повертати вкладені гроші (терміни окупності, прогнозований прибуток).

Третій важливий момент – інформація про вашу компанію. Це юридична інформація, інформація про власників і ключових співробітників, яких вам вдалося залучити. Пам’ятайте: ідеї не купуються без команди.

І четверте. Якщо вам у вашому бізнесі вже вдалося чогось досягти або ж у вас є те, що гарантує вам успіх. Можливо, ви вже підписали якийсь важливий контракт, у вас є працюючий прототип, патент, цінні дані? Не соромтеся і розкажіть про це – тоді до вас буде більше довіри.

Як складати бізнес-план: покрокова інструкція

При організації власного бізнесу потрібно обов’язково грамотно підійти до всіх питань, пов’язаних з цією справою. Одне з них — як скласти бізнес-план.

Будь-який проект містить в своїй основі якусь ідею, яка сама по собі цінності не несе, адже щодня більшість людей породжує десятки ідей. У будь-кого міг настати в житті такий етап, коли вона виникала, але для її втілення в життя не вистачало ні часу, ні сил, ні знань того, як правильно скласти бізнес-план. Саме для цього варто розібратися з тим, що ж це таке, для чого потрібно і як правильно підійти до його складання. Дана інформація може виявитися корисною для новачків і для підприємців, так як будь-який процвітаючий проект завжди має план досягнення цілей, які перед ним стоять. Якщо у вас буде все сплановано, це допоможе заощадити час і гроші.

Що таке бізнес-план

Отже, перед тим як складати бізнес-план, необхідно зрозуміти, що він повинен базуватися на конкретній меті, а не на мрії. Якщо конкретної схеми дій у вас немає, то мала ймовірність того, що ідея колись перейде в статус мети або реалізованої діяльності.

Будь-який термін має не одне, а безліч визначень. Перед описом того, як складати бізнес-план, потрібно зазначити, що дане поняття має таке визначення.

Бізнес-план являє собою керівництво у формі документа, що описує не тільки саму ідею проекту, а також бізнес-процеси та механізми, що використовуються для їх реалізації, спрямовані на досягнення цілей, які заявив автор документу.

Мета бізнес-планування

Як і у будь-якого іншого процесу, тут повинна бути конкретна мета. У такому випадку успіх проекту знаходиться в прямій залежності від сукупності трьох ключових факторів:

— точка «А», тобто усвідомлення того, на якому рівні ви перебуваєте на поточний момент часу;

— точка «Б», тобто чітке уявлення кінцевої мети, яка стоїть перед вами або вашою компанією;

— розуміння того, яка послідовність кроків потрібно для переходу з однієї точки в іншу.

Визначаючись, як складати бізнес-план, потрібно сказати про те, для чого він потрібен. Глобально в ньому виникає необхідність в двох випадках, при цьому в кожному з них він пишеться цілком за певним алгоритмом: бізнес-план для інвесторів, бізнес-план для себе.

Бізнес-план для інвестора

В даному випадку основне завдання документа полягає в тому, щоб довести спроможність проекту та ефективність використання вкладених в нього коштів. І тут зовсім не важливо, чи необхідне їх повернення, будь то грант, субсидія, кредит чи інше джерело. Якщо ви думаєте над тим, як правильно скласти бізнес-план для інвесторів, то тут акцент повинен робитися на логічність дій, які ви збираєтеся робити. Допускається легкий блеф в моментах, здатних забезпечити отримання фінансування. Можна щось прикрасити при написанні бізнес-плану, проте рамки варто дотримуватися і не переборщувати.

Готовий документ повинен бути логічним, чистим і акуратним. У ньому слід все гарно розписати, дати пояснення наведених фактів, а також вказати всю необхідну інформацію. Зовсім не завадить підготовлена комп’ютерна презентація, а також публічний виступ перед інвесторами. Саме тому перед тим, як скласти бізнес-план, зразок якого здався вам найбільш підходящим, необхідно визначити, для кого він пишеться в першу чергу.

Бізнес план для себе

Якщо при складанні цього документа для інвесторів ви конкретно прописуєте, скільки одиниць і якої техніки вам потрібно, показавши в таблиці сукупні дані, то при складанні плану для себе у вас немає такої необхідності. Отже, ви вже представили, як скласти бізнес-план. Приклад, який буде описаний, демонструє тонкощі підходу в різних випадках.

Для інвесторів ви пишете, що вам потрібно 10 таких комп’ютерів загальною вартістю 120 тис. грн. І це необхідність для відкриття бізнесу, а не просто бажання витягнути гроші. Коли бізнес-план складається для себе, ситуація відрізняється. Приміром, у вас з вашим партнером є на двох 3 комп’ютера, ще дещо можна знайти у родичів, просто дещо модернізувавши їх під ваші потреби. Це образний приклад, однак основний зміст повинен бути зрозумілий. Це все стосується наявних ресурсів, проте в інвесторів ви будете запитувати кошти на придбання нової техніки, за яку потім буде потрібно відзвітувати.

Особливості складання

Аналогічна ситуація стосується випадку, коли відкривається справа в області перевезення вантажів. У цьому разі перед тим, як скласти грамотний бізнес-план, потрібно вирішити важливе питання. Якщо він пишеться для інвесторів, то там вказується, наприклад, що для придбання 5 вантажних автомобілів вам потрібно 1 мільйон грн. В цьому випадку для нього буде хороший орієнтир у доцільності використання його коштів. Навіть при наявності у вас 1-2 автомобілів ви можете доповнити ними автопарк після проведення фінансування, щоб все в результаті були задоволені. Якщо в бесіді з інвестором ви говорите про необхідність покупки 5 таких автомобілів, але згадуєте, що 2 у вас є, при цьому 1 з них не повністю ваш, то це призводить тільки до дезорієнтації.

При написанні бізнес-плану для інвестора потрібно бути максимально чесним і все детально розписувати. Якщо це робиться для себе, то важливо робити акцент на ресурси, наявні у вашому розпорядженні, і такий план повинен складатися в повній відповідності з нинішніми реаліями.

 

Правила складання

Для початку слід провести попередній аналіз ситуації на поточний момент. Перед тим як скласти бізнес-план підприємства, вам потрібно зібрати воєдино інформацію, якою ви володієте, а якщо її буде недостатньо, то звернутися до сторонніх джерел або фахівців для заповнення утвореної прогалини. Технологія SWOT-аналізу добре зарекомендувала себе в якості способу попереднього аналізу перед бізнес-плануванням. Це досить проста в розумінні система, яка забезпечує чітке структурування всієї наявної інформації.

Що таке SWOT-аналіз

Під абревіатурою SWOT ховається наступне:

 • Strengths – сильні сторони;
 • Weakness – слабкі сторони;
 • Opportunities – можливості;
 • Threats – загрози.

Необхідність у такому аналізі виникає для оцінки внутрішніх та зовнішніх чинників компанії, а також для складання об’єктивної картини перед тим, як складати бізнес-план. Шаблон, який пропонується цією системою, містить цілий набір різнорідних показників. Наприклад, в розглянутому варіанті це можуть опинитися такі показники.

 • Сильні сторони:

— продукція володіє низькою собівартістю;

— команда проекту відрізняється високим професіоналізмом;

— у продукту або послуги компанії є інноваційний компонент;

— для продукту створена приваблива упаковка, а компанія надає послуги на високому рівні.

 • Слабкі сторони:

— немає власних приміщень для торгівлі;

— бренд мало хто впізнає серед потенційних покупців.

Під можливостями і погрозами ховаються характеристики зовнішнього середовища, на які компанія не може чинити прямого впливу, тому вони здатні впливати на результат роботи в майбутньому. У числі цих факторів можуть бути:

— обстановка в регіоні або країні політичного чи економічного характеру;

— соціально-культурне середовище, тобто характерні риси менталітету місцевого населення;

— демографічна ситуація;

— рівень розвиненості технологій там, де ведеться бізнес.

Після проведення аналізу всіх поточних умов вже складається комплекс потенційних можливостей майбутнього проекту.

— виробництво продукту компанії здійснюється з впровадженням нових технологій і матеріалів;

— можна розраховувати на отримання додаткового фінансування для реалізації проекту;

— дизайн продукту буде адаптований під вікові та культурні особливості в регіоні.

— в цьому сегменті ринку може відзначатися сильна конкуренція;

— на сировину для виробництва товару можуть бути встановлені завищені митні збори.

В результаті проведеного SWOT-аналізу можна переходити до опису розділів майбутнього документа. Отже, перед тим як скласти бізнес-план, зразок якого припав вам до душі найбільше, необхідно взяти за основу якийсь конкретний приклад. В даному випадку буде розглядатися антикафе, яке являє собою зовсім новий формат в закладах культурно-розважальної спрямованості.

 

Що таке антикафе

Суть таких закладів полягає в тому, що їх відвідувачі не замовляють напої або їжу за гроші, як у традиційному кафе, а здійснюють похвилинну оплату за перебування там. Це дозволяє їм грати в настільні ігри, відеоігри на X-BOX, користуватися доступом до мережі Wi-Fi, а також організовувати різноманітні заходи: корпоративи, дні народження, вечірки. Тут можуть проводитися розважальні або навчальні заходи: театральні або музичні вечірки, тренінги, курси іноземних мов, курси по грі на музичних інструментах та інше. У таких закладах заборонено розпивати спиртні напої і палити. Тепер можна говорити про те, як складати бізнес-план, зразок якого буде описаний.

Обов’язкові розділи документа

Щоб розуміти структуру бізнес-плану, потрібно визначитися, які в ньому повинні бути представлені розділи. Існує класичний варіант, який найчастіше використовується більшістю підприємців. Він включає такі розділи, як:

— вступна частина;

— частина з описом товарів або послуг майбутньої організації;

— проведений аналіз ринку та запропонована маркетингова стратегія;

— план майбутнього виробництва;

— організаційний план;

— бюджет, то є розділ, що містить фінансовий план;

— заключна частина, в якій прописуються результати і перспективи, очікувані від створюваного бізнесу.

Перед тим як скласти бізнес-план магазину або виробництва, необхідно провести невеличкий «мозковий штурм», в процесі якого ідея буде описана на 1-2 аркушах. Це потрібно для розуміння картини в цілому. Після цього вже можна переходити до більш докладного опису всього, що буде входити в документ. Перед тим, як скласти бізнес-план, приклад якого можна знайти досить просто, варто зібрати максимум інформації, що стосується теми проекту, тобто майбутнього підприємства. Такими даними можуть бути наступні:

— аналіз галузі, в якій є кількісні показники;

— способи, що використовуються для просування ваших послуг або товарів;

— конкуренти, наявні на ринку на поточний момент;

— розміри податків, актуальні для вашої компанії;

— технології, які використовуються в обраній галузі.

Крім всього цього, потрібно оцінити ресурси майбутнього проекту, зокрема, фінансові, часові, інтелектуальні, кадрові та інші. За допомогою такої інформації можна скласти бізнес-план самостійно, не займаючись попутними пошуками матеріалів для його розділів. Це дозволить заощадити багато часу, а також дасть хороші результати.

Вступна частина (резюме)

Тепер ви знаєте, як скласти бізнес-план самостійно, тому можете починати з резюме. Цей розділ призначений для формування у інвесторів позитивного враження, а також дає загальну характеристику. Тут викладаються головні моменти, а розмір резюме повинен становити 2-4 сторінки. Писати його рекомендується вже після складання всього бізнес-плану, оскільки в ньому буде міститися «вичавка» з усіх розділів.

Опис товарів і послуг

Перед тим як скласти бізнес-план виробництва, необхідно визначити, що буде виготовлятися. Далі це і описується:

— основні товари або послуги майбутньої компанії і другорядні;

— знімки продукції;

— опис того, яким повинен бути ваш споживач;

— виявлення аналогів на цільовому ринку;

— опис моделі формування ціни;

— складання таблиці, в якій будуть детально описані всі товари.

Цей аналіз дозволить не тільки чітко розуміти, що і для кого буде проводитися, але і допоможе визначитися з ринками збуту.

Аналіз ринку та маркетингова стратегія

Для повного опису цього розділу можна поставити перед собою кілька важливих питань:

— які ринкові умови для вашої компанії;

— конкуренти в даній області;

— використовувані конкурентами методи просування;

— передбачувані інструменти для просування вашої продукції;

— чи є у вашого бізнесу залежність від сезонності.

В кінці обов’язково потрібно скласти приблизний план продажів, розділивши його за кварталами, щоб розуміти, про якому потенційному обсязі виручки і чистого прибутку йде мова.

Виробничий план

Як скласти міні-бізнес-план для організації, яка буде займатися безпосереднім виробництвом? Для цього потрібно вказати наступну інформацію:

— обсяг необхідних виробничих потужностей;

— послідовність впровадження обладнання;

— передбачувана динаміка нарощування майбутнього виробництва;

— способи доставки необхідних матеріалів;

— вид всього виробничого процесу у вигляді наочної схеми.

Інші розділи бізнес-плану містять інформацію, яка має чимале значення, але при цьому вимагає особливої уваги до себе. Готовий документ дозволяє краще зрозуміти, які перспективи у створюваної організації, а також дає інвесторам необхідні відомості про проект.

Натхнення: www.syl.ru

Приклад бізнес-плану — Бізнес-план:планування успіху

Бізнес план
РК «АкваРодос»

[pic]

Виконали:
студенти групи ФК-34
Ятлук В.І., Перепічка Р.С., Ладика Л.В.

1. РЕЗЮМЕ
1.1. Яка саме продукція буде вироблятися?
РК «АкваРодос» працює у сфері послуг. Основним видом діяльності є спортивно-оздоровчі послуги.
1.2. Що передбачає даний проект: підтримку і розширення існуючого бізнесу, чи започаткування нового?
Даний проект передбачає розширення бізнесу, адже на території Чернівців нині функціонує лише один басейн.
1.3. Яка загальна вартість проекту та за рахунок яких коштів передбачається його реалізація?
Загальна вартість проекту – 500 тис.грн.
Реалізація проекту передбачається за рахунок інвестиційних коштів.
1.4 Які обсяги збуту прогнозуються на найближчі 3 роки та які фінансові результати очікується отримати?
План прибутку – 465 тис. грн.
1.5 Який термін окупності даного проекту та строк його реалізації?
Термін окупності даного проекту – 3-4 роки.
Строк реалізації даного проекту – 1 рік.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Загальна інформація про підприємство
|Загальна інформація про підприємство |
|Назва підприємства |РК «АкваРодос» |
|Поштова адреса, телефон, факс |м.Чернівці вул. Руська ** |
|Керівник підприємства: телефон |П.І.П. |
|Форма і структура власності |Приватна |
|Статутний фонд підприємства |485,13 тис. грн. |
|Вид економічної діяльності |Виробництво послуг |
|Вартість основних виробничих фондів |356,149 тис. грн |
|Чисельність працівників |10 осіб |

2.2. Резюме власника
П.І.П.
Дата народження ЧЧ.ММ.РР
м.Чернівці вул.**
Тел.**
3.ОПИС ПРОДУКТУ
3.1. Які потреби покликаний задовольнити даний продукт?
Систематичне заняття в басейні:
 •сприяють підвищенню витривалості та гнучкості
 •оптимізують м’язовий баланс (багато хто із спортсменів-професіоналів частину тренувань         обов’язково проводять у басейні) 
 •активізують кровообіг
 •знімають напругу
 •підвищують працездатність, надають життєвої сили

3.2. . Які його основні якісн

Як скласти бізнес план для українського інвестора

В Україні не так багато венчурних фондів та інвесторів, що готові профінансувати реалізацію чужих бізнес-ідей. В цілому, відкриття власного бізнесу в Україні – справа досить ризикова: виживають тільки 3% стартапів, і тільки 1% здатні отримувати прибутки. Стартапів-єдинорогів, або проектів, що здатні вистрілювати на ринку та відразу заробляти мільйони – взагалі одиниці.

За своєю натурою, українці не готові віддавати частину прибутку людям, що не прикладають праці до спільної справи. Однак з кожним роком фондовий ринок поступово зростає, а тому і зростає кількість мультимільйонерів, що готові вкладати власні кошти в цікаві проекти. Відповідно, попит породжує пропозицію.

Якщо для фінансування бізнесу обрано метод участі у капіталі (тобто фінансування  буде проводитися за рахунок інвестора), то слід виділити декілька особливостей, що притаманні для бізнес-планів, орієнтованих на вітчизняного інвестора.

 

Правило 5-ти “П” при складанні бізнес-плану для вітчизняного інвестора

 1. Податки. Фінансові розрахунки повинні проводитися в умовах діючої системи оподаткування. При цьому варто визначати декілька варіантів оподаткування (загальна та спрощена система), які би в кінцевому результаті зменшили витрати та збільшили прибуток. Стратегічні плани слід розраховувати із врахуванням оприлюднених планових змін у податковій системі.
 2. Політика. Робота підприємства повинна прогнозуватися в умовах діючого законодавства та політичної ситуації, що направлена на розвиток інвестиційної привабливості України. Дуже важливо передбачати не тільки поведінку конкурентів, але і політику держави, можливі корегування законодавства, що могли би вплинути на результати діяльності.
 3. Персонал. Питання підбору персоналу та організації його роботи є найпроблемнішим в Україні, оскільки людей, що здатні віддано працювати над реалізацією ідеї, знайти складно. Бізнес-план потрібно представляти з сформованою структурою управління, а персонал слід набирати для виконання поточних робіт.
 4. Прогнозування. При прогнозуванні фінансових показників слід використовувати реальні відсоткові ставки інтересів інвестора, що повинні бути більшими чим безризикові інвестиції в ОВДП. Якщо за кордоном ставки дисконтування складають від 10%, то в Україні цей показник переважає 16%.
 5. Прибуток. В Україні багато акціонерних товариств працюють за такою схемою, щоб прибуток постійно використовувався на розвиток бізнесу. Таким чином, коштів на виплату дивідендів практично не залишатиметься. Застарілі схеми корпоративного управління відлякують сучасного інвестора. Політика формування прибутку сучасного підприємства повинна бути збалансованою, з врахуванням розвитку підприємства та задоволення інтересів інвестора.

При розробці бізнес-плану слід дотримуватися стандартної структури. Разом з тим, варто робити акценти на фактах, що зацікавлять іноземного інвестора.

20 правил складання бізнес плану для українського інвестора

Презентація бізнес-плану (резюме)

Уявіть, що ви є мультимільйонером, або його помічником, до якого щодня приходять молоді бізнесмени в пошуках фінансової підтримки. Ви просиджуєте декілька годин за переговорами, слухаєте презентації, а вечором беретеся до пачки паперів  –  “Ще один бізнес-план”. Опрацювання документації – справа рутинна і виснажлива, а тому шанси матимуть тільки ті бізнес-плани, які відразу ж будуть виділятися серед інших своєю презентаційною частиною.

Правило 1. Лаконічність

Презентація – це короткий огляд результатів дослідження та аналізу, які були проведеними на сторінках основних розділів бізнес-плану. Розділ складається в самому кінці, але коротко, на одній-двох сторінках, подається на початку документу. Ці дві сторінки повинні бути чіткими та лаконічними. Вони повинні містити мету та ключові завдання, основні фінансові показники, якими можна привернути увагу замовника. Вступна частина в даному розділі буде зайвою.

Правило 2. Реклама

Якщо протягом двох хвилин опрацювання поданих документів зацікавити інвестора не вдасться, то всі інші 30 сторінок бізнес-плану вже не матимуть значення. Презентація  є рекламою, яка дозволить “продати” бізнес-ідею, тому для її створення слід звертатися до рекламістів та копірайтерів, що мають навички яскраво подавати інформацію у вигідному світлі.

Правило 3. Серйозність намірів

Покажіть власну рішучість та серйозний підхід до справи. Перед тим як скласти бізнес план підприємства, слід визначити суму коштів, якою організатор бізнесу готовий ризикувати для реалізації ідеї. Підкресліть вигоду інвестора, а також скільки власних коштів вкладається у проект, а скільки позичається. І пам’ятайте головне: якщо для втілення власної мрії бізнесмен не готовий ризикувати своїм майном, якщо йому не довіряє сім’я та друзі, то чи повірить в таку ідею чужа людина?

Читайте також: Резюме бізнес-плану, зразок

Огляд ринку

Даний розділ показує, чи власник майбутнього бізнесу є мрійником, чи реалістом. Можна мріяти про щомісячні стотисячні доходи, що зростатимуть в геометричній прогресії, можна закладати піврічний термін окупності проекту, та тільки даний розділ покаже, наскільки планові прибутки є реальними. Перед тим як скласти бізнес план, слід дослідити умови, в яких буде здійснювати майбутня діяльність.

Правило 4. Знайомство із аудиторією

У цьому пункті слід описати хто є аудиторією продукції: який середній вік покупця, чим він займається, де проживає, яким чином буде купувати товар. Перед тим як скласти бізнес план, варто зрозуміти для себе, яким є середньостатистичний покупець, чим він живе, які його інтереси. Чітко визначена аудиторія дозволяє зробити витрати на рекламу більш оптимізованими, що буде дуже корисно на початку роботи підприємства.

Правило 5. Знайомство з конкурентами

Необхідно чітко ідентифікувати конкурентів та провести аналіз кожного, показуючи сильні та слабкі сторони їх бізнесу. Для прикладу, перед тим як скласти бізнес план магазину, слід обійти всі магазини району та здійснити в них покупки. Це дасть можливість визначити середні ціни, рівень обслуговування, якість продукції.

Перед тим як скласти бізнес-план ресторану, доцільно обійти всі ресторани в місті, щоб чітко розуміти пропозицію, ціни та рівень обслуговування. Тільки таким чином можна знати, чого бракує населенню і запропонувати їм це. Перед тим як скласти бізнес план кав’ярні, слід регулярно пити каву в різних закладах міста і стати її справжнім поціновувачем. Тільки фанати та віддані справі люди здатні створювати найбільш якісну продукцію та сервіс.

В кінцевому результаті новостворений сервіс або продукція повинні бути кращими за найкращі ринкові пропозиції за рахунок якості або ціни.

Правило 5. Приховані конкуренти

Не слід повідомляти інвесторові про те, що конкурентів на ринку нема. Навіть якщо створюється новий продукт, якому нема рівних, на ринку вже існує декілька компаній, що пропонують схожу продукцію. Саме ці підприємства і стануть основними конкурентами через місяць-два після виходу вашого популярного продукту. Для цього їм буде достатньо трішки переналаштувати вже готове виробництво (і це зробити простіше, чим запустити новий бізнес). Приховані конкуренти обов’язково зазначаються в даному розділі.

Правило 6. Обсяг ринку

Дану цифру досить складно визначити. Вона оцінюється сумарним обсягом продаж усіх конкурентів. Показники з обсягів продажу можна отримати двома методами:

 1. по запиту в місцеві статистичні органи, які надають інформацію по продажам за певною галуззю в регіоні;
 2. методами спостереження та шпигунства, для цього необхідно налагоджувати контакти із конкурентами та спробувати отримувати хоча би приблизні цифри.

Визначений обсяг ринку дозволяє спрогнозувати максимальний дохід, який нове підприємство може отримати, витіснивши конкурентів, або ставши з ними на один ринок. У випадку застосування добросовісних методів конкурентної боротьби суму обсягу ринку слід ділити на кількість гравців. У випадку агресивної конкурентної боротьби цю цифру можна збільшувати до 50-80% обсягу ринку.

У даному розділі слід також показати тенденції розвитку галузі, тобто провести аналіз ситуації в країні або навіть світі, якщо новостворена продукція буде орієнтованою на експорт.

Правило 7. Державне регулювання

Огляд політичного регулювання ринку є одним із найважливіших. Необхідно дослідити чинне законодавство, державні заходи із підтримки галузі та визначити перешкоди. Можна створювати багато планів, однак незнання реальної ситуації (для прикладу потреби в дозвільній документації чи ліцензії, що має високу вартість), не дасть можливості реалізувати їх.

Правило 8. Ринкова ціна

Слід дослідити усі цінові пропозиції конкурентів на аналогічну продукцію, оскільки саме ці факти будуть ключовими при плануванні калькуляції виробництва та формуванні власної цінової політики. Ціна готової продукції не може бути вищою, ніж максимальна на ринку, якщо продукція не має більш якісні характеристики.

Читайте також: Як скласти огляд ринку в бізнес плані

Знайомство із продукцією

Якщо новостворена продукція чи сервіс є знайомою та зрозумілою, то даний розділ повинен бути першим після презентаційної частини. Якщо ж продукт є незнайомим, то даний розділ слід робити після огляду ринку, познайомивши інвестора із передумовами створення продукту та ситуацією на ринку.

Правило 9. Корисність продукції

Вся нова продукція або послуги повинні бути корисними для певної аудиторії. Дослідження корисності продукції є обов’язковими. Для початку слід створити продукт, який буде корисним для організатора бізнесу, і він буде готовий поділитися ним. Наприклад, перед тим як скласти бізнес план турфірми, слід організувати відпочинок для сім’ї, друзів та знайомих і тільки за їх позитивними відгуками приймати рішення про створення туристичного продукту.
Якщо близьке оточення підтвердить потрібність новоствореної продукції – можна говорити про те, що шанси на розвиток бізнесу є.

Правило 10. Переваги нового продукту

В даній частині розділу необхідно подати переваги створеної продукції над продукцією конкурентів. Буде доцільно зробити порівняльну таблицю, в якій чітко будуть сформовані всі можливі якості товару чи послуги, які вже є на ринку. Дана таблиця дозволить наочно зрозуміти, за рахунок чого створюваний продукт повинен витіснити конкурентів.

Правило 11. Прототип

Інвесторів, що готові фінансувати створення прототипів, практично не існує. Люди не будуть вкладати гроші у те, чого не існує. В цьому пункті необхідно надати опис прототипу товару чи сервісу, або продемонструвати, яким чином продукт працює. Для прикладу, перед тим як скласти бізнес план салону краси, слід попрацювати в неформальних умовах та подати фотографії готових робіт в додатку. Те саме стосується проведення ремонтних робіт, будівництва, прибирання. Якщо це юридичні, фінансові чи інші інформаційні послуги – слід показати результати досліджень та прикріпити їх в додаток.

Правило 12. Цінова пропозиція

Ціна – є ключовим фактором у формуванні прибутку та терміну окупності бізнес-проекту. Ціна не може бути занадто високою, оскільки такі товари не будуть продаватися. В той самий час вона не може бути низькою, оскільки підприємство не отримуватиме прибутку і не розвиватиметься. В такий бізнес план не інвестуватимуть. Ціна на продукцію повинна покривати всі витрати, інтереси підприємства у розвитку, інтереси інвестора, і разом з цим залишатися в рамках середніх ринкових цін. Якщо це можливо зробити – тоді виконати бізнес план буде реально.

Маркетинг

Навіть найбільш цінні та корисні товари можуть не принести доходу, якщо їх не будуть купувати. Сучасні маркетингові технології дають можливість продавати практично все, і правильна організація збуту дасть можливість реалізувати задумані ідеї.

Правило 13. Команда маркетологів

Досить складно самотужки займатися виробництвом та збутом продукції. Маркетинг – це ціла наука та комплекс технологій, які непрофесіонали не зможуть ефективно реалізувати. Для того, щоб продукція продавалась, повинна працювати команда людей, що займатиметься збором клієнтської бази, постійно нагадуватиме про себе і зробить все, щоб новостворений продукт був на виду і слуху в населення.

Якщо організатор бізнесу не має таких талановитих людей чи сам не наділений такими здібностями, то на перших порах, можливо, слід звертатися до професіоналів, що працюють за відсоток від продажу. Маркетингові компанії залучаються всі налагоджені канали збуту, використання яких дозволить отримати максимум доходу від реалізації нової продукції, а новому продукту засвітитися на ринку. На цьому етапі, можливо, навіть доцільно відмовитися від прибутку на користь виплатам маркетологів.

План виробництва

План виробництва розробляється у відповідності до запланованих обсягів збуту. Відповідні показники на діючому підприємстві подаються відділом збуту, а у впадку складання бізнес плану дані показники узгоджуються із маркетологами та запланованим обсягом охвату ринку.

Правило 14. Реальність розрахунків

Будь-який досвідчений інвестор знає проблемні місця бізнес-планування. Одним із них є невідповідність плану виробництва обсягам збуту. План виробництва включає потужність обладнання та здатність персоналу забезпечити попит. Тут потрібно показати, в якому режимі працюватиме обладнання, в якому найманий персонал. Всі ці плани затверджуються кошторисом, в якому показано перелік прямих та накладних витрат та ціна одиниці продукції. Кінцева ціна повинна відповідати ринковим цінам та конкурентній стратегії.

Правило 15. Організаційна структура

Рідко коли бізнес починають відразу із складної організаційної структури. На початкових етапах  керівник виконує 60% усієї роботи, а персонал наймає для допомоги. Однак із зростанням обсягів виробництва слід формувати команду професіоналів, що компетентні у своїй області – це дасть змогу компанії розвиватися.

Правило 16. Участь інвестора у діяльності

Досить часто інвестори беруть на себе певну функцію в організації діяльності підприємства. Це може бути просування продукту по налагодженим каналам збуту, або організація фінансового менеджменту. Даний розділ формується за попередньою домовленістю із інвестором про спільну участь у діяльності.

Фінансовий план

Правило 17. Податки

Усі розрахунки проводяться з врахуванням діючих ставок податків. Перед запуском проекту доцільно проконсультуватися у практикуючих бухгалтерів, щоб показати інвесторові фінансовий стан, максимально наближений до реального.

Правило 18. Прибуток

Політика формування прибутку повинна бути дуже витриманою. Підприємство із великим інвестиціями рідко коли показує прибутки в перші роки діяльності. Однак якщо за 3 роки вийти на прибутки не виходить – шансів отримати інвестора для такого бізнесу – нема. Прибуток повинен розподілятися на розвиток і споживання. Не слід пропонувати всі зароблені гроші інвесторові у якості відсотків, оскільки прибуток є власним капіталом і також може стати джерелом формування майна.

Правило 19. Дисконтування

В середньому ставка дисконту в міжнародній практиці становить 10-15%. Слід зазначити, що ставка дисконту – це ставка доходу, який інвестор гарантовано зможе отримати, якщо зробить безризикові інвестиції – тобто вкладення в державні боргові зобов’язання. На сьогодні ставка по даним цінним паперам становить близько 16%, а тому інвестора слід зацікавлювати трохи вищим відсотком. Також зазначимо, що дисконтування за занадто високою ставкою не виправдається.

Правило 20. Показники

Головний показник, на який орієнтується інвестор – грошовий потік. Для інвестора слід використовувати вільний грошовий потік, що залишиться після витрат на розвиток підприємства. Залишковий грошовий потік слід показувати, якщо підприємство формує капітал також за рахунок банківського кредиту.

 

При копіювання використовуйте наступні посилання:

Костюк-Пукаляк, О.М. Як скласти бізнес план для українського інвестора [Електронний ресурс] / О.М. Костюк-Пукаляк. Бізнес план. 100 запитань та відповідей // Бізнес план. – 2018. – Режим доступу: http://monetary-flow.com/yak-napisati-bznes-plan-dlya-vttchiznyanogo-nvestora/.

Kostiuk-Pukaliak Oksana (2018). How to Make Business Plan for Ukrainian Investor / Business Plann. 100 Questions and Answers // http://monetary-flow.com/yak-napisati-bznes-plan-dlya-vttchiznyanogo-nvestora/.

Поділіться з друзями

Continue Reading

Бізнес-план. Підготовка і складання Бізнес-планів. Замовити Бізнес-план.

Фундамент успіху будь-якої справи закладається в самому його початку. Кожен успішний бізнес починався з правильно складеного бізнес-плану. Новачкові важко розробити хороший бізнес-план, навіть якщо він чітко уявляє кінцеву мету задуманого їм підприємства. Часом це непросте завдання і для вже навченого досвідом підприємця. Занадто багато факторів необхідно врахувати, занадто багато чого не випустити з уваги, адже на кону стоять чималі кошти. Допомогти в цьому може кваліфікований фахівець, а краще, група фахівців.

У компанії Pro-Consulting Ви знайдете згуртовану команду професіоналів, на рахунку якої понад чотири сотні розроблених і успішно реалізованих бізнес-планів в промисловості, сільському господарстві, торгівлі, сфері послуг, комерційній та житловій нерухомості. І весь цей накопичений досвід ми використовуємо на користь нашим клієнтам.

Добре розроблений бізнес-план — це не тільки інструкція по створенню конкретного підприємства, а й інструмент залучення сторонніх інвестицій. А для цього бізнес-план повинен відповідати загальноприйнятим міжнародним стандартам UNIDO, ЄБРР, TACIS. Тільки в цьому випадку можна розраховувати на кошти різних фінансових організацій як в Україні, так і за кордоном. Аналітики Pro-Consulting готові розробити для Вас такий бізнес-план з нуля або запропонувати купити вже готовий проект, адаптувавши його під Ваші задачі.

Розробка бізнес-плану — це не проста формальність. Цей документ грає роль наріжного каменю в фундаменті майбутнього підприємства. З його допомогою описуються найменші нюанси побудови бізнесу на всіх етапах його організації. Бізнес-план дає можливість вже на ранній стадії оцінити результати впровадження в життя Вашої ідеї. При цьому враховується ситуація в економіці в цілому і в конкретній галузі зокрема, яка склалася в даний час, так прогнозована в майбутньому. Це необхідно для того, щоб оцінити прибутковість і рентабельність майбутнього бізнесу на етапі, коли в нього ще не вкладені великі кошти, що дозволить вчасно скоригувати проект, а то і відмовитися від неперспективною ідеї і уникнути фінансових втрат. У разі, якщо розрахунки покажуть перспективність задуманого підприємства, бізнес-план дасть можливість розрахувати найбільш ефективну стратегію вкладення інвестицій і забезпечити максимальну віддачу від них в можливо найкоротший термін.

Складанню бізнес-плану завжди передує ретельний аналіз ринку, на який планується вивести нове підприємство. Досліджуються тенденції і динаміка його розвитку, баланс поточного і прогнозованого попиту і пропозиції. Адже кожна галузь економіки — це складна система, на яку діє безліч зовнішніх і внутрішніх факторів, і деякі з них приховані від поверхневого погляду. Прояснити картину може тільки аналітик, який займається моніторингом ринку протягом довгого періоду часу. Головним завданням аналітиків Pro-Consulting на даному етапі розробки бізнес-плану є виявлення наявності або відсутність вільної ніші, яку новий бізнес може зайняти і в якій він буде розвиватися.

На наступній стадії написання бізнес-плану проводиться детальна розробка концепції проекту. Адже товар або послуга, які будуть виробляти майбутній бізнес, нічого не значать самі по собі. Їх цінність визначається потрібністю певному колу споживачів. Чим ширше це коло і вище його купівельна спроможність, тим більший прибуток буде отримувати підприємець. Усвідомити і сформулювати механізм її отримання дозволяє процес розробки концепції. Для її створення всебічно аналізуються сильні і слабкі сторони пропонованого товару або послуги, їх затребуваність на ринку, за якою ціною і в яких обсягах їх можна буде продавати, кому і яким способом.

У разі залучення зовнішнього фінансування, ми повинні будемо переконати в ліквідності даного виду продукції не тільки себе, але і стороннього інвестора. Для цього в бізнес-плані робиться якомога повніше опис товару, що включає: призначення і область його застосування; конкурентоспроможність у порівнянні з іншими, що задовольняють ті ж потреби; необхідність ліцензування; наявність захищених авторських прав і патентів і багато іншого. Також дається докладний опис ринку збуту, в тому числі характеристика основних споживачів, пропонованих ними вимог і використовуваних маркетингових технологій залучення їх уваги до цього товару.

Тільки після створення концепції, в бізнес-плані починається опрацювання питань практичної реалізації проекту. Відбувається формування системи, яка після свого втілення і буде виробляти описаний вище товар або послугу. Не можна створити ефективне виробництво в непристосованому для цього місці, при відсутності персоналу необхідної кваліфікації, дефіциті сировини і ресурсів. Тому і розраховуються всі потреби підприємства, починаючи від найбільш вигідного географічного положення, з огляду на розташування постачальників, споживачів, джерел ресурсів і розвиток транспортної інфраструктури, що зв’язує їх. Далі аналізується потреба підприємства в устаткуванні, матеріалах і сировині і намічаються конкретні джерела придбання всього цього. 

Ну і звичайно, ще не обійтися без найманих працівників, від якості яких будуть багато в чому залежати виробничі показники. Залучити потрібний персонал важко без аналізу ринку праці, вивчення переважної мотивації працівників різних рівнів, а від рівня зарплат і інших виплат буде залежати рентабельність виробництва. 

За результатами даного етапу роботи складається загальний бюджет необхідних для реалізації бізнес-плану фінансових коштів, і визначаються джерела їх надходження.

Після того, як визначено механізм роботи підприємства і прораховані суми вкладень в його створення і функціонування, з’являється можливість провести оцінку економічної ефективності проекту. Цей розділ бізнес-плану включає аналіз його прибутковості, інвестиційної привабливості та рентабельності при різних сценаріях, в тому числі і несприятливих. Дослідженню всіляких ризиків і загроз присвячена одна із заключних частин бізнес-плану. При її написанні визначаються джерела цих загроз і опрацьовуються варіанти дій по їх нейтралізації або мінімізації негативних наслідків.

Підсумком всієї описаної вище кропіткої роботи є цілісний комплексний документ — бізнес-план — дорожня карта створення конкретного бізнесу. Вся квінтесенція виконаної роботи викладається в резюме — частині бізнес-плану, яка містить відповіді на всі питання, що хвилюють потенційних інвесторів і кредиторів, головні з яких: обсяг необхідних фінансів, термін і гарантії їх повернення.

Для того, щоб аргументовано відповісти на поставлені вище питання тільки описової частини недостатньо. У процесі розробки бізнес-плану необхідне проведення безлічі розрахунків, на підставі яких складається фінансова модель проекту. Дана модель покликана наочно показувати замовнику, як вкладені в підприємство гроші на вході будуть перетворюватися в його дохід на виході. Вона надається замовнику в зручному для читання і редагування вигляді таблиць формату Exel. У них у відкритому вигляді містяться всі використовувані для розрахунків формули, що дозволяє застосовувати дані таблиці навіть після завершення проекту і коригувати формули відповідно до умов, що змінилися.

Таким чином у складі бізнес-плану Вам будуть дані інструменти для всебічної оцінки ефективності бізнесу, що включають калькуляцію собівартості виробництва, план продажів, прогнозні звіти про прибутки і збитки, розрахунок амортизаційних відрахувань та інше. Всього вийде близько півтора десятка додатків з помісячною або поквартальною розбивкою і річними підсумками.

Всі показники розрахункового блоку будуть визначені, виходячи з декількох можливих сценаріїв розвитку бізнесу. Це дуже важливо для правильного обчислення фінансової віддачі проекту в різних економічних умовах. Даний елемент фінансової моделі стає ключовим при залученні зовнішнього джерела коштів, так як визначає інвестиційну привабливість планованого підприємства.

У питанні залучення кредитних ресурсів для бізнесу Ви можете покластися на багатий досвід команди Pro-Consulting. Ми не тільки готові написати для Вас бізнес-план за міжнародними стандартами, а й можемо попрацювати над уже наявним у Вас бізнес-планом. У цьому випадку проводиться всебічний аудит документа і, при необхідності, його доопрацювання. Незважаючи на те, писали ми бізнес-план самі або доводили вже готовий документ, в будь-якому випадку, ми будемо здійснювати його супровід на всіх етапах.

Ми зацікавлені в тому, щоб Україна стала багатою, економічно незалежною країною, а цього неможливо досягти без розвитку малого і середнього підприємництва. Саме він є фундаментом благополуччя середнього класу і здатний формувати левову частку валового національного продукту. Одним з гальм розвитку малого і середнього бізнесу є невміння автора стартапу правильно розробити бізнес-план і переконати потенційного інвестора в прибутковості свого проекту. Для допомоги вітчизняним підприємцям-початківцям ми стали партнером програми Ощадбанку «Будуй своє», в рамках якої стартапери можуть отримати кваліфіковану, організаційну та фінансову допомогу. Ми пропонуємо їм свої послуги з розробки бізнес-планів за зниженими цінами.

Не обділяємо ми своєю увагою і інвесторів. Економічна ситуація в сучасній Україні має таку динаміку, що в ній іноді важко зрозуміти, в яку галузь варто вкладати гроші, а в яку — ні. На випадок відсутності власних проектів і наявності вільних фінансових коштів, у нас є в наявності готові бізнес-плани в тимчасово вільних економічних нішах. Вони створені на підставі багаторічного моніторингу різних секторів українського ринку і мають високі показники інвестиційної привабливості.

Заробляйте і примножуйте свої капітали з бізнес-планами компанії Pro-Consulting!

 

Бізнес план — скачати готовий зразок, приклади

Бізнес план є невід’ємною частиною створення своєї справи. Якщо у Вас виникла бізнес ідея, то наступним етапом для втілення цієї комерційної ідеї в життя має бути бізнес-план.

Детальніше про визначення що таке бізнес план обов’язково прочитайте в публікації Бізнес план це.

Отже, панове бізнесмени, як Ви вже зрозуміли наш сайт спеціалізується на бізнес планах, як одного з головних частин при утворенні підприємства. Тут легко знайдете, як готовий бізнес план, так і зразок чи приклад успішного бізнес плану в тому числі на українській мові, дізнаєтесь як повиннне здійснюватися бізнес-планування на підприємстві, що таке ефективний бізнес-проект компанії, а також які існують критерії оцінки його ефективності. Ці проекти для створення бізнесу можна скачати безкоштовно.

На кожній сторінці ресурсу є корисні посилання на публікації бізнес планів. Нижче пропонуємо бліц-огляд основних розділів сайту biznes plan.

Готові бізнес плани

Знайти готовий бізнес план для кафе, магазину чи піцерії – велика удача. Це Вам не зразок, який потрібно додатково написати.

Далі подано перелік кращих нових бізнес планів:

 1. Готовий бізнес план на прикладі ресторану Софія (рос.)
 2. Готовий бізнес-план ресторану Софія українською
 3. Бізнес-план пекарні JJB
 4. Бізнес план суші бару

Переглянути і скачати всі готові бізнес-плани без проблем в розділі Бізнес план готовий.

Зразки і приклади бізнес планів

Зібрані приклади бізнес-планів для малого та середнього бізнесу. Всі бізнес плани можна скачати безплатно і використовувати, як зразок для створення власної справи з нуля.

 1. Бізнес план магазину продуктів зразок
 2. Бізнес план піцерії
 3. Бізнес план відкриття магазину одягу
 4. Бізнес план автомийки — зразок

Всі зразки і приклади проектів:

Скачати бізнес плани

Список з бізнес планів, які дозволено скачати та користуватися, щоб не складати проект підприємства своїми руками:

 1. Скачати готовий бізнес план ресторану Софія на українській мові
 2. Скачать готовий бізнес-план ресторану «София» (російською)
 3. Скачати бізнес план сауни

Всі плани, які доступні для завантаження – Бізнес план скачати.

Бізнес план українською

Не так просто знайти в мережі Інтернет бізнес-план на українській мові. У нас це легко. Ось декілька з них:

 1. Бізнес план кафе — зразок українською
 2. Готовий бізнес-план ресторану Софія українською
 3. Бізнес-план пекарні JJB
 4. Бізнес план виробництва піноблоків
 5. Бізнес план магазину продуктів зразок
 6. Бізнес план перукарні в Україні

Усі бізнес проекти для відкриття організації українською – Бізнес план на українській мові.

Якщо ви хочете правильно зробити бізнес план для компанії своїми силами, а не скачати його готовий варіант чи приклад, то в цьому допоможе стаття Як скласти бізнес план.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.